Atık hale gelen elektrikli ve elektronik eşyalar toplanıyor

12
* Kırklareli Belediyesi, atıkların geri dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda elektronik atıklarında toplanmasına başlandı.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kırklareli’nde yaşanabilir bir çevre oluşturmak, ekolojik dengenin bozulmasını önlemek gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakabilmek amacı ile 2007 yılında bu yana geri dönüşüm çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Başlatılan bu çalışmalar yeni bir halkanın daha eklendiği belirtilen açıklamada;
“17 Haziran 2010 tarihinde Exitcom Firması ile yapılan protokol dâhilinde elektrikli ve elek¬tronik atıklar toplanmaya başlandı. Atık haline gelen elektrikli ve elektronik eşyaların artık başıboş şekilde doğaya atıl¬masının önüne geçilecektir. Bu atıklar Belediye Şantiye sahasında bulunan 14m9 lük konteynırda toplanacaktır. Atık elektrikli ve elektronik eşyası olan vatandaşlarımızın ellerinde bulunan bu atık¬ları Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 153 veya 2141194 numaralı telefonlarını ara¬yarak teslimini yapabilirler” denildi.
Çok geniş bir yelpazede atık durumdaki tüm elektronik ve elektrikli ev aletlerinin toplandığı belirtilen açıklamada, toplanan elektronik ve elektrikli aletlerde bir liste halinde yayımlandı.
Buna göre elektronik atıkların kategori¬leri şu şekilde açıklandı;
* Büyük Ev Eşyaları:
Büyük soğutucu cihazlar, buzdolapları, dondurucular, gıdaların soğutulması, korun¬ması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, pişirme cihazları, elektrikli  ocaklar, elektrikli saclar, mikrodalga fırınlar, gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar, elektrikli ısıtıcılar elektrikli radyatörler, odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasın¬da kullanılan diğer büyük cihazlar, elektrikli vantilatörler/aspiratörler, iklimlendirme ciha¬zları.
Diğer fan, havalandırma ve iklim¬lendirme ekipmanları ve elektrikli ve elek¬tronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyalar.
* Küçük Ev Aletleri:
Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, diğer temizleme makineleri, örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler. Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri. Tpst makineleri, kızartma makineleri, öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları, elektrikli bıçaklar. Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçala¬ma, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri. Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kul¬lanılan aygıtlar, tartılar, elektrikli ve elek¬tronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri.
* Bilişim ve Telekomünikasyon Ekip¬manları:
Ana bilgisayarlar, mini bilgisayarlar, yazıcı birimleri, kişisel bilgisayar ekipman¬ları, kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme biri¬mi, fare, ekran ve klavye dahil), dizüstü bil¬gisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil olak üzere notebook, laptop vb.), avuçiçi bilgisayarlar (Notepad vb.), kopyalama ekipmanı, elektrikli ve elektronik daktilolar, cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar, kullanıcı terminal¬leri ve sistemleri faks makineleri. Teleks, telefonlar, ankesörlü telefonlar, kablosuz telefonlar, cep telefonları, tele-sekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar. Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kap¬samındaki diğer bilişim ve telekomünikasy¬on ekipmanları.
* Tüketici Ekipmanları:
Radyo alıcıları, televizyon alıcıları, video kameraları, video kaydediciler, hifi kaydedi¬ciler ses yükselteçleri, müzik enstrümanları, telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipman¬lar. Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kap¬samındaki diğer tüketici ekipmanları, aydın¬latma ekipmanları, evsel kullanım hariç flo-resan ampuller, düz floresan lambalar, kompakt floresan lambalar, basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lam¬baları, düşük basınçlı sodyum lambalar, akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar, elektrikli ve elektron¬ik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları.
* Elektrikli ve Elektronik Aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç):
Matkaplar, testereler, dikiş makineleri, ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kum¬lama, zımpara, kesme, parçala¬ma, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri. Perçinleme, çivileme, vidala¬ma; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler. Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler. Sıvı veya gaz halindeki mad¬delerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulan¬ması için kullanılan ekipmanlar. Çim biçme ve diğer bahçı¬vanlık işlerinde kullanılan aletler. Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elek¬trikli ve elektronik aletler
* Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları:
Elektrikli tren ve yarış arabası takımları, el tipi video oyun konsolları, video oyunları. Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar, elektrikli veya elektronik spor aletleri, jetonlu makineler, elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor alet¬leri.
* Tıbbî Cihazlar (Emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç):
Radyoterapi ekipmanı, kardiyoloji ekipmanı, diyaliz, sunî teneffüs tertibatı, nükleer tıp ekipmanı, tüp teşhisleri için gerekli laboratuar ekipmanı, analiz ekipmanı, derin donduru¬cular, üreme testleri, hastalık¬ların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlen¬mesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler. Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar.
* İzleme ve Kontrol Aletleri:
Duman detektörü, ısı ayarlayıcıları, termostatlar, evsel veya laboratuar ortamında kul¬lanılan ölçme, tartma ve ayarla¬ma cihaz ve aletleri, endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri), elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamın¬daki izleme ve kontrol aletleri.
* Otomatlar:
Sıcak içecek otomatları, sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları, katı ürünler için otomatlar, para otomatları, otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler elek¬trikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here