Anız yakanlara, cezalar ağır

15
* Kırklareli Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, anızların yakılmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, anızların yakılmasıyla birlikte yakılan arazideki ürün veriminin düştüğünü toprağın yapısına büyük zararlar verdiğini söyledi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda anız yakılmasının yasak olduğunu bildiren Çebi, yasaklara rağmen anızların yakıldığını kaydetti.
Çebi, geçmiş yıllarda sık görülen anız yangınlarının giderek azalmasına rağmen bazı köylerde hala bitki saplarının ekonomik değer taşımadığı, toprak yüzeyindeki böcek ve diğer zararlıların yok edilmesi, topraktan fazla ürün alınmaması gibi yanlış bilgilerle çiftçiler tarafından anız yakıldığı duyumları alındığını belirtti.
Çebi yaptığı yazılı açıklamasında anızların yakılmasıyla oluşan zararları şu şekilde sıraladı;
“Ekolojik dengenin bozulmasına, dolayısıyla hava ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmektedir. Çevrede bulunan orman, koruluk, bağ-bahçe ve yazlık ekilişler zarar görmektedir. Cephanelik ve benzinlik gibi yangına hassas tesislerin, Askeri, Tredaş ve Telekom’a ait enerji ve haberleşmede kullanılan telefon hatlarının ve direklerin tarla kenarlarından geçmesi tehlike arz etmekte ayrıca otoyol ve diğer yolların kenarında bulunan çam ağaçları ve çim alanları zarar görmektedir. Yükselen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, trafik kazaları ile can ve mal kaybına neden olmaktadır. Toprak yüzeyi çıplak kaldığından su ve rüzgâr erozyonuna sebep olmaktadır. Daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanılmasına neden olmaktadır. Tarıma faydalı böcekler ölerek yok olmaktadır. Anız yanması sırasında yangın bu ürünlerin de yanmasına sebebiyet vermektedir. Anız yakılmasının topraktaki organik maddeyi her geçen gün daha da azaltacağı, ayrıca mevcut yeraltı mikroorganizmaların canlılık özelliklerini kaybettireceği, bunların sonucunda da toprağa verilen bitki besin maddelerinden bitkinin istenildiği gibi yararlanamamasına sebebiyet vermektedir.
Anızların yakılmasıyla bu kadar zararlar verilmemesi ve doğal kaynakların yok edilmeyerek korunması için biçerdöver ile hasatta mümkün olduğu kadar alçak biçim yapılmalı, hasattan sonra saplar toplanarak veya bağlatılarak kâğıt, karton fabrikalarına gönderilmeli veya hayvan yemi olarak kullanılmalı, tarlada az miktarda kalan anız ve saplar sap parçalama makinesi veya diğer tarım aletleri ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Ayrıca orman alanlarına, yol kenarlarına ve ekili alanlara yakın tarlalarda hasattan hemen sonra emniyet şeridi oluşturmak amacıyla beş sıradan az olmamak üzere soklu pullukla sürüm yapılmalıdır.
Bu hususlara uyulması halinde topraklarımızın verimsizleşmesi önlenecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 16 Aralık 1998 tarih ve 23555 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1998/26 No’lu Tebliği ile Türkiye genelinde hasattan sonra anızların yakılmaması; çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerinde olumsuz etkilerini önlemek üzere, yine yasaklanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anız ve Yol Kenarları ile Meralarda Anız Yakılması Hakkında Genelgesi (2006/23) ile yol kenarları ve boş alanlardaki kuru otlar ile tarım alanlarındaki anızların yakılması yasaklanmıştır” dedi.
Alınan bu kararın Kırklareli merkez ilçe, ilçe ve Belediye Başkanlıkları ve Mahalle Muhtarlıklarınca; Köylerde Köy Muhtarlıklarınca anızların yakılmaması ilan edilerek, anız yakanlar ve sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacağı ve anız yakan ve sebebiyet verenlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini belirten Çebi, vatandaşların daha uyarlı olmalarını beklediklerini söyledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here