Ali Fut Şeker güven tazeledi

20
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin Olmağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yapılan Olağan Genel kurul’da Başkanlık için tek aday olan mevcut Başkan Ali Fuat Şeker, tekrardan Başkanlığa seçildi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 14.00’te Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Başkan Ali Fuat Şeker’in açılış konuşması ile başlayan Olağan Genel Kurul’da ilk olarak Emin İnağ, Ahmet Kurnaz, Nevzat Demir, Abdullah Koç ile Saim Kırcı’dan Divan Heyeti teşekkül ettirildi. Divan Heyeti’nin teşekkülünün ardından saygı Duruşu’nda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Yönetim kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir ve Gider Hesapları’nın okunmasının ardından, tüm okunan raporlar delegeler tarafından oybirliği ile aklandı. Yeni Dönem Çalışma Programı ve bu program içinde yer alacak olan Eğitim, Teorik ve Pratik Kurs Programları ve Tahmini Bütçe görüşüldü. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretleri tespit edildi. Birlik Başkanlığı hizmetinde kullanılmak üzere gayri menkul, demirbaşlar, hizmet aracı v.s. alınması için Birlik Yönetim Kurulu’na yetki verildi. 
Ali Fuat Şeker ve Yönetimi’nin aklanmasının ardından yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 2005-2009 yıllarına ait faaliyet raporumuz şu şekildedir; “2010 Yılında 28 oda secimi heyecanı yaşadık seçilmiş olan Başkan yönetici ve denetlemeci arkadaşlara bu anlamlı görevlerinde başarılar diliyorum.
Bünyemizde 28 meslek odası bulunmaktadır. Yaklaşık 12.500 üyesi olan bir teşkilatız. Üyesi bakımından en büyük sivil toplum kuruluşuyuz.
Teşkilatımızda her meslekle ilgili ihtisas odaları mevcut ihtisas gerektirmeyen karma odalara kayıtlı esnaflarımız çoğunluktadır.
Sorunları çözmek biz yöneticilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle iktidarıyla muhalefetiyle yerel yönetimlerle kamu kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içinde olma mücadelesi verdik.
4 yıldır her platformda devletin özel mal ve hizmet üretmekten bir an önce çekilmesi gerektiğini uyguladık. Kitler ve belediyeler aracılığıyla değişik adlar adı altında faaliyet gösteren fakat işleniş acısından bakkallık, kantincilik, otelcilik, lokantacılık vb işlevi gören işletmelerin özel sektöre devredilmesi gerektiğini, Devletimizin bu işletmelere sahip olmakla özel sektörle haksız rekabete giriştiğini söyledik.
Büyük mağazalar ile ilgili yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Haksız vergilendirmeye karşı çıktık Ülkemizde uygulanan vergi sisteminin adaletli bir hale getirilmesi gerektiğini çok kazanan çok az kazanandan az vergi alınması gerektiğini her ortamda dile getirdik. Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olan tacirler için uygulanan ÖTV siz akaryakıt alımı uygulamasının karayolu taşımacılığı yapan kamyoncu dolmuşçu ve otobüsçü esnaflarımız içinde uygulanması gerektiğini, bunun işletmelerin maliyetlerini azaltacağını Enflasyonun düşmesine olumlu katkı yapacağını seslendirdik.
Geçtiğimiz yıllar süresince esnaf ve sanatkarlarımızın finans ihtiyaçlarının karşılanması yönünde, yoğun çalışmalar yaptık. İmalatçı ve hizmet sektöründeki esnafımız desteklerden yeterince olmasa bile yararlanma fırsatı bulmuştur.
Giderek daha rekabetçi bir ekonomik ortamda faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızın gelişmesi, yeni istihdam olanaklarının sağlanması, teknolojik yenilenmeye gidebilmeleri ve ürün kalitelerini geliştirebilmeleri de bu ortamda zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Bu amaçla esnaf kefalet kooperatifleri ve KOSGEB aracılığıyla kullandırılan kredilerin şahıs limitlerinin yükseltilmesi vade uzatımı ve faiz indirimi gibi desteklerin daha cazip hale getirilmesi yönünde taleplerimiz sürekli olarak ilgili makamlarda dile getirilmiştir.
Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza uygulanan faiz oranları % 7 civarına kadar düşmüştür.
Değerli arkadaşlarım
En fazla sorun yaşadığımız alanlardan biri olan sosyal güvenlik ile ilgili gelişmeleri ve yaptığımız çalışmaları kısaca arz etmek istiyorum.
Pirim borcu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan esnaf ve sanatkarlarımızın haklarını koruduk. 60 güne kadar prim borcu olan mensuplarımız artık sağlık hizmetlerinden faydalanmaktılar.
Vergi konusunda sağlanan gelişmelere baktığımızda. Basit usulün bu yıl kaldırılması istenmesine rağmen basit usulü teşkilatımızın lehine muhafaza ettik. Vergi ve trafik cezası ve benzeri borçları bulunan esnaflarımızın araçlarının fenni muayeneleri yapılamıyor. Taksi dolmuş ve kamyonlar parka çekiliyordu.
Kanun değişikliği ile problemleri ortadan kaldırdık.
Ülkemizde 24 ilde uygulanan Kadın girişimcilik projesini başarıyla tamamladık. Kadın girişimciler ile ilgili çalışmalar desteklenmeye devam edecektir.
Bu çalışma dönemi içerisinde yönetim denetim ve disiplin kurulu arkadaşlarımızın, odalarımızın, esnafımızın, katılımlarıyla Esnaf ve sanatkarlar eğitim ve kültür salonunu faaliyete geçirdik emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
2007 yılında AB hibe programındaki proje kapsamında Esnaf odaları birliği ile  esnaf kamarası arasında Kırklareli Lüleburgaz Sanatkarları ticaret ağı karavanı projesini gerçekleştirdik.
Sonuç olarak; esnaf ve sanatkarlarımızın ve teşkilatımızın hak ve menfaatlerinin korunması sorunlarının çözümü, sesinin duyurulması için şahsım ve arkadaşlarım üzerimize düşen görevlerimizi yaptık diye düşünüyorum. Sizlerin Görüşleri ve önerişleri bizim için yol gösterici olmakta çalışma azmimizi arttırmaktadır.
Esnaf ve sanatkar camiası olarak yakaladığımız bu güzel birlikteliği ve çalışma ortamını artırarak sürdürmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Yeter ki birlik olalım.
2010-2014 dönemlerinde planladığımız çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum;
“Ekonomik kriz nedeniyle finansal dar boğaz içine girmiş olan bu nedenle vergi ve sosyal güvenlik
primlerini ödeyemeyen esnafımızın sesini duyuracak ve yeni bir yapılandırma getirilmesi yönünde çalışmalara devam edeceğiz. Sektörel sorunların üzerine cesaret ve kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Sigara yasağıyla kahveci ve lokantacı esnafının yaşadığı darboğazı her platformda duyuracağız. Sigara yasağı konusunda yeni bir düzenleme yapılması konusuna ısrarcı tavrımız devam edecektir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın sorunları yöneticilikle ilgili sorunları, şoförler
odalarımızın tarife belirleme ile ilgili olarak belediyeler ile yaşadıkları sorunlar Ustalık belgesinin ticaret odalarınca aranmamasının yarattığı sorunlar üzerine titizlikle gitmeye devam edeceğiz. Esnafımızın hemen hemen hepsini ilgilendiren perakende sektöründeki kuralsız ortamı düzeltmek
için konudaki yasal düzenlemeyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Esnafımızla haksız rekabet içine giren kamu kurumlarının otel misafirhane fırın, lokanta, lokal ve benzeri işletmelerinin faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. KOSGEB tarafından esnaf ve sanatkara sağlanan desteklerin artırılmasına yönelik olarak kobi faaliyetlerimiz devam edecek yeni destek paketlerinin açılması yönünde girişimlerde bulunacağız. Esnafımızın ve teşkilatımızın günün ekonomisi koşullarının gerektirdiği şekilde gelişme ve ilerlemesine ortam yaratmak ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeni projeler üreteceğiz. Büyük mağazalar yasasının esnafımızın lehine çıkması için çalışmalara devam edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşları ve sosyal taraflar ile diyalog ortamı yaratacak bu ortamı canlı tutacak ve esnafımızın lehine her konuda işbirliği artıracağız.
Mesleki eğitimle ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz. Milli eğitim bakanlığı, Sanayi ticaret bakanlığı, Esnaf sanatkarlar genel müdürlüğü ve Konfederasyonumuz arasında yaygın Meslek Eğitiminde iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile ilgili bakanlıkların imkanlarından esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarımızın yaralanması sağlanacaktır. Önümüzdeki zorlu çalışma döneminin hepimiz için başarılı geçmesini umuyor. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Esnaf Dostu olarak takdim edilerek kürsüye davet edilen Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak’ta, Lüleburgaz ilçemizdeki esnafların durumlarının düzeltilmesi için yaptığı çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde güven tazeleyerek tekrardan Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı’na seçilen Ali Fuat Şeker’in listesinde şu isimler yer aldı:
* Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Osman Açıkgöz, Türkay Topal, Mehmet Can Soydan, Cengiz Kurtişoğlu, Bekir Kasapoğlu, Hasan İsmailler.
* Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şaban Doğan, Resul Yıldırım, Nevzat Demir, Fahrettin Ayar, Saim Kırcı, İlhan Karaca, Yılmaz Özeltin.
* Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Hikmet Ay, Kenan Koç, Nazif Kıvılcım
* Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Zehra Bircan, Özlem Karacıgöz, Zehra Özavcı.
* Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: İbrahim Erdem Çobanoğlu, Nihat Yaman, Abdullah Koç
* Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Engin Kayacan, Cem Unsur, Emre Atalas.
Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin Olağan genel Kurul Toplantısı’na; Kırklareli Belediye Başkan Vekili Şenol Can, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emih Halebak, CHP Kırklareli İl Başkanı Vecdi Gündoğdu, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, merkez ilçe ve ilçelerin Oda Başkanları, çevre il ve ilçelerin Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile delegeler katıldı. (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here