“Abonelerimizin daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz enerji almalarını hedefliyoruz”

18
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, başlatılacak olan Tekirdağ I AG-OG Elektrik Dağıtım Tevsii işi ile abonelerinin daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz enerji…

HABER MERKEZİ
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, başlatılacak olan Tekirdağ I AG-OG Elektrik Dağıtım Tevsii işi ile abonelerinin daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz enerji almalarını hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:
“Genel Müdürlüğümüz sorumluluk hizmet sahamız içinde bulunan Tekirdağ Şehir Şebekesi, 154/31,5 kV gerilimle kısmi olarak yer altı kablosu şebekesi ile beslenilmektedir. Daha önceki yıllarda yatırım programı kapsamında Şehir Şebekesinin acil olan kısımları tesis edilmiştir. Şehrin geri kalan şebekesi Havai Hatlı olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu yerlerde yapılaşmanın tamamlanmış ve bazı mahallelerin tarihi dokusunu koruduğundan dar sokaklara sahip olmasından dolayı can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşmaktadır.
Teklif ettiğimiz TEKİRDAĞ I AG + OG Şehir Şebekesi Tesisi, şehrin altyapısının tamamlandığı önemli mahallelerini kapsamaktadır. Öncelikli olarak mevcut havai şebekenin ilk aşamada % 60’lık kısmında şebekelerin yeraltı kablolu yapılması planlanmaktadır.2010 yılı içerisinde başlanması planlanan projemiz 2 yıllık iş süresi içerisinde tamamlanacaktır. Bu işin finansmanı Dış Kredi ile sağlanacaktır.
Bu kredinin sağlanamamış olması halinde, normal yatırım programı çerçevesinde 15 yılda ancak tamamlanmış olacaktır.
Projenin amacı ve gerekçesi         
Havai hatlı şebekelerde meydana gelen sorunların giderilmesi, düzgün voltaj, sabit frekansta, kesintisiz ve sürekli enerji temin edilmesi, çevre uyumunun sağlanması, kayıp -kaçağın azaltılması, can ve mal kaybının önlenmesi, işletme maliyetinin düşürülmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla, elektrik dağıtım şebekelerinin yeraltı kablolu olarak tesis edilmesi amaçlanmaktadır.
OG ve AG şebekelerinin yeraltı kablolu olarak yapılabilmesi için Proje teknik şartnamesinin 2.11 Maddesinde;
a) Bina yapılaşmasının ve alt yapı şebekelerinin tamamlandığı, yüksek nüfus yoğunluğu ve yüksek enerji tüketimleri sebepleriyle, havai hattının, hem kapasite yönünden yetersiz hem emniyet ve çevre görünümü yönünden sakıncalı olacağı şehir merkezlerinde,
b) Doğal arkeolojik ve mimari sit alanlarında çevre görünümü ve mekân tasarımı yönünden başka alternatif bulunmadığı durumlarda,
c) Arızi kazı, yol genişlemesi veya değişikliği, diğer alt yapı şebekeleri için yapılacak kazı, imar planı değişikliği gibi sebeplerle, kablo güzergâhının etkilenme veya kablonun hasar görme ihtimalinin olmadığı durumlarda kullanılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.
Yeraltı kablolu elektrik dağıtım şebekesinde oluşan arızalar, havai hatlı elektrik dağıtım şebekelerdeki arızalara oranla daha az olmaktadır. Yeraltı kablolu elektrik dağıtım şebekesinde oluşan kayıp-kaçak havai hatlı elektrik dağıtım şebekesindeki kayıp-kaçağa oranla daha az olmaktadır. Yeraltı kablolu elektrik dağıtım şebekesinde oluşan can ve mal kayıpları havai hatlı elektrik dağıtım şebekesindeki can ve mal kayıplarına nazaran yok denecek kadar az olmaktadır. Yeraltı kablolu elektrik dağıtım şebekesinin havai hatlı elektrik dağıtım şebekesine nazaran çevreye uyumlu o şehrin akciğeri olan ağaçların kesilmesini önlemek ve görüntü kirliliğini gidermektir. Yeraltı kablolu şebeke yapılan yerlerde kesintisiz ve sürekli enerji temini ile abonelerin memnuniyeti sağlanacaktır. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı havai hat yerine yeraltı kablo tesisi yapılması gerekmektedir.
* Projenin faydaları
Anılan projeler yeni bir proje olmayıp, verilen kısıtlı ödeneklerle kısmen uygulanmakta olan projelerin hızlandırılması ve genişletilmesinden ibarettir.
Bu proje ile;
1- Enerji kesintilerinin azalacak olması nedeniyle, sanayi üretiminde artış olacak,
2- Enerji kesintilerinin azalacak olması nedeniyle, her kesimdeki müşteri memnuniyeti sağlanacak,
3- Kayıp-Kaçak oranında azalma olacak,
4- işletme maliyetinde azalma olacak,
5- Arızadan dolayı satılamayan enerjinin satılabilirliğinde artış olacak,
6- Özellikle can-mal kaybı azalacağından ödenmekte olan tazminat miktarlarında düşüş sağlanacak,
7- Görüntü kirliliği ve kaldırım işgali kalkacak,
8-  Arıza sayısının azalmasıyla teçhizatın ömrü uzayacak,
9-  4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre ödenmesi gereken cezalarda, iyileştirme sağlanacaktır.
Şirketimizce yapılan bu yatırımlar ile değerli abonelerimizin daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz enerji almaları hedeflenmektedir. Hedeflerimize ulaşana kadar yatırım projelerimiz devam edecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here