“2012 Bütçesi hayırlı olsun”

23
Kırklareli İl Genel Meclisi, 18 milyon TL ödenek ile hazırlanan 2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi’ni tek tek onayladı.
 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı 19’uncu ve son birleşimini 30 Kasım 2011 Çarşamba günü Meclis Başkanı Behçet Şen başkanlığında yaptı. Birleşimde 2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi oylaması yapıldı.  
Oylama öncesinde CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın ve AK Parti Grup Başkanı Metin Güvenç ortak bir önerge sunarak; 2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi ile ayrılması planlanan Ödül Yönergesi’ne bağlı olarak verilecek, Ödüller tertibine ayrılan ödeneğin 300 bin TL’ye Ağırlama tertibine ayrılan ödeneğin 300 bin TL’ye Dönem Giderleri tertibine alınan ödeneğin 250 bin TL’ye yükseltilmesi ile yapılacak 400 bin TL’lik aktarımın 100 bin TL’sinin akaryakıt alımları tertibinden, 100 bin TL’sinin yol ulaşım hizmetleri tertibinden 200 bin TL’sinin ise İnsan Kaynaklarına ayrılan tertiplerden yapılması şeklinde yeniden teklif edilmesini talep ettiler. Verilen önerge oy birliği ile gündeme alındı.
Yazı İşleri Müdürü Nesrin Ak; “Verilen önerge ile ilgili Suna Hanım bir düzenleme yapacak” dedi. Düzenleme sonrası oylamaya geçildi. Yapılan düzenleme esnasında diğer maddeler görüşüldü.
İlk olarak İl Özel İdaresi’nin 02/11/2011 tarih ve 7614 sayılı, İl Özel İdaresi’nin 2011 Yılı Yatırım Programında çeşitli sektörlerde yer alan ve gerçekleştirilemeyeceği anlaşılan işlerin programdan çıkarılması teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Birleşimde gündem maddesi olarak İl Genel Meclisi’nin 06/10/2011 tarih ve 164 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyünde, 8 pafta 3342 parsel numaralı 12154,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından "Küçükbaş ve Büyükbaş Yem" tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporlarının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra İl Genel Meclisi’nin 07/10/2011 tarih ve 166 sayılı kararma istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyünde, 8 pafta 3341 parsel numaralı 42071,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından "Süt ve Süt Ürünleri" tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporlarının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor, bazı evrakların eksik olması nedeni ile oy lamaya sunularak Aralık ayında görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Ardından İl Özel İdaresi’nin 29/11/2011 tarih ve 8161 sayılı, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Sporcu Evi Onarımı ve Açık Tenis Kortunun kapatılması projesinin tamamlanabilmesi için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Özel İdaresi’nin 2012 Yılı Bütçesinden 50.000,00 TL ödenek verilmesi teklifi oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.
Birleşimde son madde olarak 2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi tek tek Strateji Geliştirme Müdürü Z. Suna Dalcalı tarafından okunarak oylandı.
Müdür Z. Suna Dalcalı; “2012 yılı bütçesi üzerinde tümü, yönetmelik gereği oylanmıyor. Bütçe karara namesi madde madde oylanıyor. Ardından ekonomik ve fonksiyonel kodlar tek tek okunarak oylama yapılıyor.” dedi.
İlk olarak 2012 yılı bütçesi kararnamesine ait 14 madde okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra gelir bütçesi okundu. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1 milyon 640 bin TL olarak, diğer gelirler 16 milyon 360 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Bu gelirlerin ayrıntıları tek tek okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra okunan gider bütçesinde; Genel Kamu Hizmetleri için 12 Milyon 251 bin TL, Savunma Hizmetleri için 180 bin TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için 30 bin TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler için 2 milyon 553 bin 478 TL, Sağlık Hizmetleri için 150 bin TL, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için 190 bin TL, Eğitim Hizmetleri için 2 milyon 595 bin 215 TL, Güvenlikli Sosyal Yardım Hizmetleri için 50 bin TL, Personel Giderleri için 4 milyon 392 bin 749 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim giderleri için 858 bin 1 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 4 milyon 785 bin 497 TL, Faiz Giderleri için 72 bin TL, Cari Transferler için 1 milyon 127 bin 847 TL, Sermaye Giderleri için 4 milyon 281 bin 193 TL, Sermaye Transferleri 1 milyon 35 bin 713 TL, Yedek Ödenekler 1 milyon 447 bin TL olduğu belirtilerek tüm ayrılan ödenekler tek tek oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonunda konuşan Meclis Başkanı Behçet Şen, 2012 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
Daha sonra söz alan İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın, Kasım ayı başından beri yaklaşık 1 aydan beri çalıştıklarını belirterek; “En son bütçe üzerinde yoğun çalışmalarımız oldu. 2012 yılı bütçemizin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sabırlı çalışmalardan dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.
Daha sonra söz alan İl Genel Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanı Metin Güvenç ise yorucu bir meclis gündemi yaşadıklarını ifade ederek; “Bütçemiz ile ilimiz için hayırlı işler yaptığımıza inanıyorum. Bu çalışmalarımızın boşa gitmediğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi çalışmalar yaparak, halkımıza, ilimize iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Başkan Şen birleşimi kapatarak Aralık ayı birinci birleşiminin 5 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 10.30 yapılacağını bildirdi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here