Ziraat Mühendisleri; “Dr. Erol Özkan ile devam” dedi

7
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Seçimlere tek aday olarak giren bir önceki İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan tekrardan İl Temsilciliği’ne seçildi.
HABER MERKEZİ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği Olağan Genel Kurulu 11 Aralık 2011 Pazar günü saat 12.00’de TMMOB Lokali’nde yapıldı.
Düzenlenn Genel Kurul Toplantısı’na; Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan, Başkan Yardımcısı Ünal Başkur, Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Çebi, Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, merkez ilçe ve ilçelerden Oda Üyeleri katıldı.
Halit Bakar, İbrahim Karaoğlu, Yunus Emre Karamolla ve Umut Başgelen’den Divan Başkanlığı oluşturuldu. Saygı Duruşu’nun ardından konuşma yapan Dr. Erol Özkan bir önceki dönem yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgiler vererek şunları kaydetti:
“Genel Merkezi Ankara’da olan ZMO’nun ülke ölçeğine yayılan 25 Şubesi, 55 İl Temsilciliği vardır. ZMO, mesleki çalışmalar ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapma yanında insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşündedir. Bu ilkeler çerçevesinde, kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma sorumluluğu ve demokratik örgüt yükümlülüğü, Oda çalışmalarında göz önüne alınması gereken önemli iki asıl unsur olarak kabul edilmekte, Türk tarımına meslek toplumumuza bu anlayış esas alınarak hizmet verilmektedir.
Ziraat Mühendisleri Odası, görev, yetki ve sorumlulukları yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş demokratik bir meslek örgütüdür. Odanın ülke, tarım ve meslek sorunları karşısında sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilirken özgür, bağımsız ve bilimsel verilere dayalı yaklaşımlar sergilenmelidir. Bu bağlamda ZMO, uygulanan politikalar karşısında, sorumluluk içinde, çağdaş demokratik bilinçle sorunlara çözümler üretmede özgür ve bağımsız tavırlar geliştirmekten çekinmemelidir. Ancak, getirilen önerilerin somut projelere dayandırılması esastır.
Demokrasinin yaşamsal bir zorunluluk olduğu inancı ile, ulaşılmak istenen çağdaş insanlık değerleri ve yaşamın gerçeklerinde demokrasiyi, katılımı ve üretimi egemen kılmak esastır. Bu çerçevede, Demokrasinin temel ilkesi olan katılım, toplumsal uzlaşma ve ortak çabalarla kaynak yaratmayı ve yaşama geçirmeyi ana prensip olarak görmekteyiz. 
Eğer görevde olursak önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıklarımızı başlıklar halinde geçmek istiyorum. 
Tarım Haftası’nın (veya yakın tarihlerin) Temsilciliğimiz öncülüğünde güncel konulara ve yaşanılan sorunlara yönelik etkinlikler ve paneller ile kutlanması için elimizden gelen tüm çaba harcanacaktır. Daha katılımcı, üretken, etkin bir temsilcilik oluşturmak için işyeri temsilciliklerini etkin kılmak gerektiğini düşünmekteyiz.
Öncelikli olarak yeterli talep olduğu sürece meslek içi eğitimlere devam edilecektir. Danışmanlık belgeleri vize eğitimleri, Proje eğitimleri, Toprak Koruma Projeleri Hazırlama eğitimleri, Damla ve Basınçlı Sulama eğitimleri, Bilirkişi Yetki Belgesi eğitimleri başlıca hedeflerimizdir. Dünya su gününde veya çevre gününde ilgili konularda panel ya da konferanslar düzenlemeyi hedefliyoruz. Mesleki görev ve faaliyetlerin meslek ve etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamaya çalışmak adına farklı kesimlerle sorun belirleme ve eşgüdümü sağlama toplantıları yapılmasına daha etkin şekilde devam edilecektir (Zirai ilaç bayileri, SMM’ler, Sorumlu yöneticiler, Tar-Gel çalışanları vb gibi) Bilirkişilikte havuz sisteminin etkin ve geçerli kılınması için gereken ne varsa yapılacaktır. Bu konuda TMMOB ve ZMO yönetmeliği çerçevesindeki yaptırımlar ve yapılması gerekenlerin ilgili mercilere ulaştırılarak anlatılması ve uygulamada geçerli kılınması için Temsilcilik Yönetimi ve dileyen üyelerin de katılımı ile gereken çalışmalar yürütülecektir.      
Arkadaşlarımızın istihdam sorunlarının çözümüne mümkün olan her türlü destek hiç şüphesiz ki verilmeye devam edilecek, bu konuda eldeki tüm olanaklar değerlendirilecektir. Önümüzdeki süreçte de bu türden çabalarımız hiç şüphesiz ki devam edecektir.
Bunun yanında elbette sosyal faaliyetlere ve temsilciliğin rutin işlerine devam edilecektir. Kurumsallaşma yolundaki çabalar kesintiye uğramadan sürdürülecektir.
Bunların birçoğunu gerçekleştirmek için fazla bir şeye ihtiyacımızın olmadığını düşünüyoruz. Tek bir şeye ihtiyacımızın olduğu kesindir. O da birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdır. Sizlerden bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde olmanızı istiyoruz ve bu yeterlidir diye düşünüyoruz. Belirtilen ve geneldeki tüm amaçlara dönük çalışmaların başarı ile sonuçlandırılması için katılımcılığın önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda siz tüm meslektaşlarımdan bu alanlarda destek bekliyoruz.”
Genel Kurul’a misafir olarak katılan Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan, Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Çebi, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Başkur’da birer konuşma yaptılar. 
Dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimlere tek aday olarak giren Dr. Erol Özkan’ın listesi şu isimlerden oluştu:
* Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Selçuk Tanta, Çiğdem Nayır, Ulaş Ay, Buse İpek Doğan.
* Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Barış Aşkın, Serdem Saygın, Tarık Ergin, Hüseyin Taşkın, Gökhan Erdoğan.
* Üst Kurul Delege Adayları: Aerol Özkan, Soner Ünver, Özgür Tuzlu. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here