Zabıta Memurları’nın dereceleri yükseltildi

4
Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 14.30’da Kırklareli Belediye Meclis Salonu’nda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında toplandı.
HABER MERKEZİ 
Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 14.30’da Kırklareli Belediye Meclis Salonu’nda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi’nin ilk gündem maddesi olan, 2014 Yılı Belediye Gelir-Gider Kesin Hesabı ile 2014 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri’nin görüşülmesi konusunun önemli olmasından dolayı Kesimoğlu’nun önerisi ile 11 Mayıs 2015 Pazartesi gününe bırakıldı.
Gündemin 2. Maddesi olan Ali Nazmi Üstündağ Spor Tesisleri içindeki Kapalı Halı Saha ve müştemilatının yeniden Belediye Spor Kulübü’ne tahsis edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3. Maddesinde bazı Zabıta Memurları’nın dereceleri yükseltildi. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“22 Şubat 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanarak “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenlik”te değişiklik yapılmış ve yapılan bu değişiklik 02 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Buna göre memur kadro kütüğünde hizmet yıllarına ve tahsil durumlarına göre daha önce 3-9 derece arasında istidam eden Zabıta Komiserlerinin 1-9 derece arasında, 5-11 derece arasında istidam eden Zabıta Memurları’nın norm kadroda yapılan 02 Nisan 2015 tarihli değişiklikle yine hizmet yıllarına ve tahsil durumlarına göre 3-11 Derece arasında istihdam edilmesi gerekmektedir. Zabıta personelinin özlük dosyalarında yapılan incelemeye göre; mevcut 3. Derece’deki 1 Zabıta Komiseri Kadrosu’nun 1. Derece’ye, mevcut 5. Derece’deki 5 Zabıta Memuru Kadrosu’nun 3. Derece’ye, Mevcut 6. Derece’deki 1 Zabıta Memuru kadrosunun 3. Derece’ye, mevcut 9. Derece’deki 1 Zabıta Memuru Kadrosu’nun 3. Derece’ye yükseltilmesi konusunun meclisçe görüşülerek karar alınması gerekmektedir” denildi.
Gündemin 4. Maddesi olan Pınar Taksi Durağı’nın kaldırılması oldu. Bu madde oy birliği ile Çeşitli İşler Komisyonu’na sevk edildi. Diğer aylardan kalan gündem maddelerinin görüşülmesiyle Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı sona erdi. (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here