“Yurttaş-devlet ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde çok önemli hizmetler yapıyoruz”

9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:  
HABER MERKEZİ
“Anayasamızda Cumhuriyet’in değiştirilemez nitelikleri arasında sayılan laik, demokratik hukuk devleti ilkesi, tüm çağdaş rejimlerin temel niteliği, toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli göstergesidir. Hukuk devleti, en yalın tanımıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, yurttaşların hukuksal güvenlik içinde bulundukları, Devlet’in eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu, yönetimde keyfi yaklaşımların önlendiği bir sistemi anlatmaktadır. Devlet’in eylem ve işlemlerinin Anayasa’ya, hukukun evrensel kurallarına uygunluğunun yanı sıra, yargısal denetime bağlı olması, hukuk devletinin vazgeçilmez koşuludur. Yasama ve yürütmenin bağımsız yargı tarafından denetlenmesi, denetim sonucu oluşan yargı kararlarının uygulanması, hukuk devletinin işlerlik kazanması yönünden zorunludur. Toplumsal huzurun, gelişmenin ve ilerlemenin önkoşulu, yurttaşların devlete güven duymaları, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde demokratik yollardan sorunlara çözüm bulabilmeleri, adalete inançlarını yitirmeden haklarını aramalarını sağlayacak olanaklara ulaşabilmeleridir. 
Temel haklar içinde öncelikli yeri olan savunma hakkı, adaletin sağlanmasının ve hak arama özgürlüğünün önemli koşuludur. Adalet kavramının yaşama geçirilebilmesi, birbirini tamamlayan sav-savunma-karar üçlemesinden oluşan yargının, baskılardan ve yönlendirmelerden etkilenmeden, bağımsız biçimde çalışabilmesine bağlıdır. 
Bireyleri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olarak yüce bir görevi yerine getiren avukatlarımız, adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi, yurttaş-devlet ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesinde de çok önemli hizmetleri yerine getirmektedirler. 
Türk yargısının karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm aranırken, bir hukuk kurumu olarak demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin işlerlik kazanmasında yadsınamaz rolü bulunan baroların ve avukatların sorunları üzerinde de özenle durulmalıdır. Adaletin gecikmesini önlemeyi, hukuk sistemini daha etkin yapıya kavuşturmayı amaçlayan adımlar atılırken, meslek örgütlerinin de katkılarıyla bu yüce mesleğin temsilcilerinin sorunlarının çözümü için çaba gösterilmeli, çalışma koşul ve ortamlarının yanı sıra, özlük haklarının iyileştirilmesine öncelik verilmelidir. 
Kırklareli Barosu’nun bir üyesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaparken avukatların karşılaştığı sorunların çözümü için üzerime düşen tüm çabayı sarf ettiğimi ve etmeye devam edeceğimi, meslektaşlarımın bilmesini istiyor; bireylerin ve toplumun hakkını savunarak, saygın bir görevi yerine getiren meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.