Yüksek Seçim Kurulu Aday Başvuruları’nın nasıl yapılacağını açıkladı

15
Yerel seçimlerde aday olabilmek için kamu görevlileri, Siyasi Parti İl, İlçe ve Belde Yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek …….
HABER MERKEZİ
Yerel seçimlerde aday olabilmek için kamu görevlileri, Siyasi Parti İl, İlçe ve Belde Yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 1 Aralık 2013 Pazar günü saat 17’00’ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Mahalli İdareler Seçimleri’nin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacağı belirtilen kararda, seçimlerde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Kırklareli İl ve İlçe Seçim Kurulu’ndan edinilen bilgilerde şunlar yer aldı;
“Açıklanan nedenlerle Aday olmak isteyen; Hâkimler ve Savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar), Siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun’un 19.  maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına. Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların on geç 1 Aralık 2013 Pazar tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine. Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine karar verildi.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here