Yoksulluğa Mikrokredi ile çözüm

17
Dünyanın 175 ülkesinde uygulanmakta olan Mikrokredi Projesi ile Kırklareli’deki yoksul kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına yardımcı olunacak.
HABER MERKEZİ
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yürütülen ve 2003 yılında Türkiye’de hayata geçen Türkiye Grameen Mikrokredi Programı’nın 72’nci Şubesi Kırklareli’de faaliyetine başladı.
* Mikrokredi yoksulluğu azaltmayı amaçlıyor
Konu ile ilgili bilgi veren Türkiye Grameen Mikrokredi Programı Kırklareli Mikrokredi Şube Müdürü Kutsi Gülocak şunları söyledi;
“Kırklareli Mikrokredi Şubesi; Kırklareli Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında ortaklaşa imzalanan protokolle Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi’nin 72’nci şubesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İl Özel İdarelerinin 5302 sayılı kanunun 6’ıncı ve 64’ncü maddeleri çerçevesinde “Yoksullara mikrokredi verilmesi” görevini üstlenmiştir. Kırklareli İl Özel İdaresi’nin başlangıç olarak 90 bin TL fon desteğiyle, Kırklareli İlinde yoksulluğun azaltılması amacını sağlamayı hedeflemektedir.
* Dünyanın 175 ülkesinde uygulanıyor
Mikrokredi Projesi; “Yoksulların bankacısı” olarak bilinen Prof. Dr. Muhammed Yunus’un başlattığı ve şuanda dünyanın 175 ülkesinde uygulanmakta olan bir projedir. Türkiye’de ise 2003 yılında Diyarbakır pilot bölge seçilerek uygulamaya başlanmıştır. Türkiye’de şimdiye kadar 49 ilde 73 şube ile, 47.bin ihtiyaç sahibi bayana 100 milyon TL kredi imkânı sunulmuştur. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 2005 yılı Milenyum Yoksulluk Hedefleri’nin gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla, “Uluslar Arası Mikrokredi Yılı” olarak ilan edilmiştir. Mikrokredi’nin öncesi Prof. Dr. Muhammed Yunus, fakirlerin sahibi olduğu ve sadece fakirlere kredi veren Grameen Bankası ile 2006 yılında “Nobel Barış Ödülü” almıştır. 24 Mart 2008 tarihli haftalık TİME dergisi de, mikrokrediye “Dünyayı değiştiren 10 fikirden birisi “ olarak kapağında yer vermiştir.
* “Mikrokredi de insana kredi verilmektedir”
Mikrokredi, yoksul kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan küçük bir başlangıç sermayesidir. Krediyi talep edenin becerileri doğrultusunda değerlendirdikleri mikrokrediler, her yıl yapılacak işe göre artış gösterir. Burada amaç krediyi kullanan kişinin ekonomik hayata alışması ve kendi başarısı doğrultusunda gelişme kaydetmesidir. Mikrokredi işlemlerinde, beş kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup, kişinin beyanı dışında evrak istenmemekte, teminat ve kefalet aranmamakta, icra ve mahkemeye asla müracaat edilmemektedir. Mikrokredi’nin temel felsefesi; kredinin bir insan hakkı olmasıdır. Ticari bankalar tapuya, teminata ve kefalete yani kağıda kredi verirken, mikrokredi de insana kredi verilmektedir. Mikrokredi kullanıcılarının krediyi kullanım amaçları, işlem üretim, tarım, hayvancılık, hizmetler, iş ve ticaret gibi ana başlıklarla ifade edilebilir. Mikrokredi projesinde amacımız; Kırklareli İlinde Yoksulluğun azaltılması ve herkesin Mikrokrediden istifade ederek kendi kendilerine gelir elde etmelerini sağlamaktır.”
* Mikrokredi nedir?
Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan küçük bir sermayedir.
* Mikrokredi’nin amacı nedir?
Mikrokredi’nin Amacı, Klasik yollarla (banka kredisi) kredi alamayacak kişilere; yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya katkı sağlayacak sermaye ihtiyacını karşılamaktır.
* Neden mikrokredi?
Sermayesi olmayan ancak kendi işlerini yapmak isteyen dar gelirli kadınların sermaye ihtiyacını karşılar. 
* Neden mikrokredi Türkiye’de ne zaman başlatıldı ve hangi illerde uygulanıyor?
Mikrokredi Türkiye’de 18 Temmuz 2003 tarihinde Diyarbakır’da 6 yoksul kadının her birisine 500TL olmak üzere toplam 6 bin TL verilerek Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından başlatıldı.  Bugün itibariyle, Türkiye’de 21.bin’e yakın üyeye, 26 milyon TL’den fazla mikrokredi dağıtılmıştır.
* Mikrokredi geri dönüş oranı nedir?
Türkiye’deki mikrokredi uygulamasında teminat, kefalet, icra ve mahkeme süreçleri takip edilmemesine rağmen geri dönüş oranı % 100’dür.  
* Mikrokredi ne işe yarar?
Mikrokredi, teminatsız ve kefaletsiz olarak sermayesi olmayan dar gelirlilerin kendi işlerini yapmalarına yardımcı olur. 
* Mikrokredide para nasıl verilir?
Mikrokredi, teminatsız ve kefaletsiz kredi almak için, aynı mahallede oturan benzer ekonomik ve sosyal şartlarda yaşayan beş kadının bir araya gelmesi sonucu oluşturulan grup üyelerin her birisine ayrı ayrı kredi verilir.
* Mikrokredide para nasıl geri verilir?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden para alındığı hafta içinde mutlaka yapılması düşünülen gelir getirici faaliyet için kullanılmalıdır.  Paranın bu şekilde kullanılmasından bir hafta sonra, alınan kredi hizmet maliyeti ile birlikte 46 haftada ve haftalık olarak geri ödenir. Taksitlerin tahsil edilmesi için mikrokredi çalışanı mahalle veya köye gelir.
* Hizmet maliyeti nedir ve ne kadar alınır?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden para alındığında, mikrokredi alan şahıstan yıllık olarak %15 hizmet maliyeti alınır. Mikrokredi kullanıcılarından alınan hizmet maliyeti; mikrokredi faaliyetlerinin tanıtımı ve yürütülmesi yanında, personel giderleri, ulaştırma ve haberleşme ile diğer işletme giderlerine harcanır. Hizmet maliyetinin alınmasındaki temel amaç, mikrokredi faaliyetinin sürdürülebirliğini sağlamaktır.
* Mikrokredide para nasıl geri verilir?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden alınan kredi miktarlarına göre haftalık taksit ödemeleri şöyledir:
100 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 2.5 TL’dir.
200 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 5 TL’dir.
300 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 7.5 TL’dir.
400 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 10 TL’dir.
500 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 12.5 TL’dir.
600 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 15 TL’dir.
700 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 17.5 TL’dir.
1000 TL mikrokredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte 25 TL’dir.
* Mikrokredi almanın avantajları nelerdir?
Kırsal kesimde yaşayan topraksız veya 50 dönümden az ekilebilir toprağı olan köylüler ile şehirlerde bunun eşidi mal varlığına sahip olanlar, eğer gerçekten çalışma arzusunda ve kendi işlerini kurarak ilerletme fikrinde iseler,  sermaye desteği olarak algılanabilecek mikrokredi sisteminden yararlanarak kendi işlerini kurabilirler. Yapacakları gelir getirici faaliyetler sonucu, dargelirliler;  sağlıklı beslenme, eğitimlerini geliştirme ve yaşadıkları çevreyi değiştirme şansını yakalayabilirler. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here