Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Kırklareli’de buluşacak

5
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) Kırklareli İl Kurucu Üyesi Hüseyin Kahraman, 10 Şubat 2013 Pazartesi günü partinin tanıtım toplantısı olacağını söyledi.
HABER MERKEZİ
Parti tanıtım toplantısının TMMOB Lokali’nde yapılacağını ifade eden Kahraman, toplantıya eş sözcü Sevil Turan ve MYK Üyesi Saruhan Oruç’un da katılacağını belirterek; “Bizim gibi düşünen yüz binlerce insan olduğunu biliyor, yolculuğumuzu onlarla birlikte ve büyüyerek sürdüreceğimize inanıyoruz. Bu inançla bir kez daha sesleniyoruz” diyerek yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti;
“Günümüzde insanlık önemli bir yol ayrımıyla karşı karşıya. Ya doğanın ve yaşamın yok edilmesine teslim olacak ya da yeşil ve sol bir dünyayı kuracak. Seçeneklerimiz bu kadar sınırlı. Uzun yıllardır sürmekte olan kapitalist krizin sonuçları bize başka bir tercih bırakmıyor.Kapitalizm yönetsel ve iktisadi alanlarda küresel krizinden kurtulamazken, bizatihi kendisinin neden olduğu ekolojik krizi de derinleştiriyor. İnsanlığın önüne kurduğu perdede bir gölge oyunu sahnelerken, perdenin gerisinde insan ve doğaya yönelik sömürüyü arttırıyor. Teknolojik gelişmeler sömürünün daha da yoğunlaşmasına neden oldu. Bir yandan işsizlik artarken, diğer yandan çalışanlar günlerinin en önemli zamanlarını iş için harcıyorlar.  Kapitalizm krizlerini aşmak için bütün bunlardan daha acımasız yöntemleri kullanmakta ne dün tereddüt etti ne de bugün ediyor. Bölgesel savaşlar dahil olmak üzere şiddetin her türlüsünü kullanıyor Ülkemiz de bütün bunların bir parçası, hatta AKP eliyle izlenen politikalar sonucunda önemli bir parçası haline geldi.  AKP ne eşitsizlik, adaletsizlik ve baskı üreten sorunları; ne halktan yana olmayan bir ekonomi anlayışının yarattığı gelecek kaygısı ve geçim sıkıntısı gibi güncel sorunları; ne de Kıbrıs, Kürt, Alevi, Ermeni sorunları gibi tarihten kaynaklanan ve gittikçe derinleşen kadim sorunları çözebiliyor.
Bu hükümet, toplumumuzu rahatsız eden her türlü sorunu kar ve güç dürtüsüyle ele alıyor. İktisadi, sosyal ve siyasal her krizi paraya ve güce çevirmeye uğraşıyor. Tarih bize, insan başta olmak üzere tüm canlıların çaresizliğe teslim olmadığını, umarsız durumlarda bile bir çıkış bulduğunu gösteriyor.
Bugün de bir umut var. Bu umut; yaşlı dünyamızın savaşlar, ekonomik ve ekolojik krizlerle yıkıma uğradığı gerçeğinden hareketle; kendine ve doğaya, başka bir deyişle emeğine, diline, kimliğine, kültürüne, inancına ve ekosisteme sahip çıkarak, hep birlikte barışçıl bir yaşam isteyen milyonlarca insanın yeşerttiği bir umuttur. Bu umut; insanın insanı ve doğayı sömürmediği, çalışan, çalışmayan, çalışamayan tüm insanların, emekçilerin onurlu bir biçimde ve insanca yaşayabilecekleri, özgür ve mutlu bir yaşam kurabilecekleri bir toplum yaratma umududur.
Gelişmeler “mağdurlar lehine ve onlarla birlikte değişim” siyasetine olan ihtiyacı kuvvetle hissettiriyor. Toplumsal muhalefetin, ancak AKP iktidarına karşı açık ve dolaysız siyasal ve toplumsal bir mücadele yürüterek güçlenebileceğini gösteriyor.
Bugün toplumsal muhalefetin, bir yandan eleştirmesi ve taleplerde bulunması, bir yandan da uygulanabilir alternatifler üretmesi gerekiyor. Demokratik, ekolojist, eşitlikçi ve özgürlükçü bir değişimi dile getirecek bir muhalefet hattına ihtiyaç duyuluyor.
Bugün,
– İşçilerin, işsizlerin, emekçilerin, çiftçilerin, çevrecilerin, ekolojistlerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin ve bütün düzen muhaliflerinin ortak politik hattını örgütleyen; 
– Kişilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri koşulların sağlandığı, çoğulcu, özgürlükçü, ekolojist, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumsal yaşamı amaçlayan; 
– Kalkınma, gelişme, ilerleme gibi kavram ve olguları itirazsız kabullenmeyip “ne için?”, “kimin için?” diye sorgulayan; 
– Küresel sorunlar karşısında küresel dayanışma ve enternasyonalizmin önemine inanan; 
– Mevcut toplumsal, siyasal, ekolojik, ekonomik ve kültürel sorunlara yönelik emek, kimlik ve ekoloji alanlarını temel alan somut politikalar geliştirecek ve bunları yaşama geçirme iradesi gösterecek sol ve yeşil bir muhalefet odağına ihtiyaç var.
Gücümüzü, yalnızca yaşadığımız toprakların tarihinde değil, insanlık tarihinde de benzer umutları yeşertmek için türlü fedakarlıklara katlanmış insanların yarattıkları gelenekler, mücadeleler, fikirler ve değerlerden alıyoruz.
Bizim gibi düşünen yüz binlerce insan olduğunu biliyor, yolculuğumuzu onlarla birlikte ve büyüyerek sürdüreceğimize inanıyoruz. Bu inançla bir kez daha sesleniyoruz: 
Başka bir dünya mümkün! Gelin sol ve yeşil bir geleceği birlikte, bugünden kuralım.” (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here