“Yeraltı Suları kanayan yaramız”

8
Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı 5. ve son birleşimi 07 Ekim 2013 Pazartesi günü İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Salonu’nda Behçet Şen başkanlığında gerçekleştirildi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı 5. ve son birleşimi 07 Ekim 2013 Pazartesi günü İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Salonu’nda Behçet Şen başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından Yer Altısuları’nın kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan rapor Nail Özden tarafından okundu ve görüşüldü. Yapılan görüşmeler esnasında özellikle su kullanımı konusunda çok büyük felaketlerin kapıda olduğu dile getirildi.
Hüseyin Taşkın raporla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Komisyon raporunu dinledik raporu hazırlayan arkadaşlarımı kutluyorum. Su probleminin gerçekten çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yer Altı suları zaten bizim kanayan yaramız. Bunun kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Kanunsuz bir şekilde kullanıma izin vermememiz lazım. Zira bu yüz yılda su kaynaklarının tükenmesi yüzünden savaşların çıkacağı söylenirken yapılacak olan işlemleri daha yakinen ve hassasiyet ile incelemeliyiz” dedi.
Meclis Üyeleri’nden Aydın Karakoç ise söz alarak şunları kaydetti:
“Özel çiftlikler bu kaçak su işini aşikâr yapıyorlar. Zira açtıkları kuyuları kullanıyorlar ve ciddi bir tüketim yapıyorlar. Cezası varsa öderim ama yinede kullanırım düşüncesi hakim. Yaptığım bir araştırma sonucunda Kırklareli’de 66 bin 300 kişi yaşıyor ve günlük olarak 21.600 litre su tüketiyor. Bir hayvan Çiftliği’nde ise 1200 baş olarak hesapladım yıllık olarak hesaplandığında Kırklareli’den 6 ile 10 kat arası daha fazla su tüketiyor. Bunun anlamı şu tükeniyoruz tüketiliyoruz.” dedi.
Gündem dışı ilk olarak söz alan Nail Özden şunları kaydetti:
“Daha öncesinde 10.10.2013 Perşembe günü 14.30’da Ovacık Köyü’nde yapılacak olan toplantıdan bahsetmiştim. Taş Ocağı olarak dile getirmiştim gündemi. Ancak orada Taş Ocağı değil yeni bir Çimento Fabrikası kurulacakmış. Alanı ise Traçim’in nerdeyse üç katı. Bu tam bir felaket. Bildiğiniz gibi Vize Sakin Şehir unvanını almıştı. Ancak bu yapılan şeylerle Vize’yi bitirmeye çalışıyorlar. Şayet böyle olursa Vize’yi kötü günler bekliyor. Bu konuda duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Tüm İl Genel Meclis Üyesi olan arkadaşlarımı ve Vatandaşlarımızı 10 Ekim 2013 günü Ovacık’a gelerek tepkilerini göstermelerini istiyorum” dedi.    
Gündemin ilk Maddesi olarak İl Genel Meclisi’nin 04/07/2013 tarih ve 177 Sayılı kararına istinaden, İlimiz çocuklarının sorunları, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, eğitim seviyeleri, çalışan çocuklar ve suç eğilimleri hakkında "Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor Rabia Çakmakçı tarafından okundu.
Gündemde ikinci Madde de ise İl Özel İdaresi’nin 02/10/2013 tarih ve 8545 Sayılı, İlimiz Merkez İlçe Kadıköy Köyü’ne içme suyu sağlamak amacı ile Kuzulu Köyü sınırları dahilindeki ormanlık alanda bulunan 1,00 litre/sn. debili Kokurdan Kaynağı’nın 0,5 litre/sn.’lik kısmının Kadıköy Köyü’ne tahsis edilmesi teklifi görüşüldü ve Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edildi. 
Beşinci olarak gündemde yer alan; İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Köy İçme Suyu Tesisleri İsletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği"nin görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Gündemin altıncı maddesinde ise 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi’nde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memur olarak atanan 16 adet personel hakkında İl Genel Meclisi’ne bilgi verildi. Gündemde altıncı Madde olarak yer alan İl Özel İdaresi’nin 04/10/2013 tarih ve 8644 sayılı, Mülkiyeti İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliğine ait, Merkez İlçe Hacızekariya Mahallesi, 430 ada, 94 parseldeki 8.217,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan okul binalarından 18 derslikli binanın Spor Lisesi, 24 derslikli binanın ise Güzel Sanatlar Lisesi olarak açılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi görüşülerek Eğitim Komisyonu’na havale edildi.
Yoğun gündem programının yedinci maddesinde ise İl Genel Meclisi’nin 04/10/2013 tarih ve 239 sayılı kararına istinaden, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İlimiz Sungurbey Kur’an Kursu Binası’nın bakım ve onarımı için gönderilen ödeneğin, amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için 2013 Yılı Özel İdare Bütçesi’nde yeni proje tertibinin fonksiyonel kod olarak açılması hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 
Gündemde 8. sırada bulunan İl Genel Meclisi’nin 05/09/2013 tarih ve 221 sayılı kararına istinaden, C.P.M.R çalışmaları kapsamında Romanya’nın Dobruca Bölgesi’ne bağlı Tulcea Kenti ile Kardeş Şehir olunması Bakanlığımızca uygun görüldüğünden, bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması hakkında "Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor Hüseyin Taşkın tarafından okundu.
Son olarak alınan kararda ise Kasım ayı toplantısının 4 Kasım2013 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Serkan Koçtürk       

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here