“Yasalar önünde herkes eşittir”

12
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek,
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları
kaydetti:

HABER MERKEZİ
  
“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni 10 Aralık 1948 günü kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri, bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Üye devletlerin anayasalarında bu bildirinin ön gördüğü haklar büyük ölçüde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkeler Türkiye’de bunların içinde olmak üzere, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Hakları Haftası olarak kutlamaktadırlar.
İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını düşünme, eğitim-öğretim, çalışma, iletişim vs. hakları desteklemektedir. Tüm bunlar da eğitim hakkıyla beslenebilir. Anayasamızda "Kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz" denilmektedir. Millî Eğitim Temel Kanunumuz da bunu desteklemektedir.
30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nden bazı maddeleri şöyle sıralayabiliriz:
– Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
– Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
– Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
– Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
– Yasalar önünde herkes eşittir.
– Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir. Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. İnsan hakları ile ilgili bir ilk önemli çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır. Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur.
Ülkemizde son zamanlarda öğrencilere karşı uygulanan orantısız güç kullanımı, insan hakları kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutlar, insan haklarına saygılı uzun bir ömür diliyorum.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here