Yargı mensuplarına getirilen yenilikler anlatıldı

7
Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla Kırklareli Barosu tarafından 22 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 09.00’da “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Getirdiği Yenilikler” konulu seminer düzenlendi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere; Baro Başkanları, Baro’ya kayıtlı Avukatlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan seminer, Kırklareli Baro Başkanı Av. Harun Saygılı’nın açılış konuşması ile devam etti.
Saygılı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, Hukuk Yargılamasına getirdiği yenilikleri hakkında düzenlenen seminerin Bütün hukukçular açısından faydalı sonuçlar üreteceğine, gönülden inandığını belirterek; 
“Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesinin, akademik katkıları ile Baromuz tarafından düzenlenen “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler” konulu seminere katılmanızdan ötürü, büyük mutluluk duyduğumu belirtir, sizleri şahsım ve Kırklareli Barosu adına saygı ile selamlıyorum.
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, Hukuk Yargılamasına getirdiği yenilikleri, yetkin ve ehil akademisyenlerinden dinleme ayrıcalığına sahip olmaktan ötürü, kendimizi şanslı addediyor, etkinliğin biz hukukçular açısından faydalı sonuçlar üreteceğine, gönülden inanıyorum.
İsviçrenin Neuchatel Kantonuna ait Medeni Usul Kanunundan tercüme edilen ve bazı bölümleri için Fransız ve Alman Hukukundan da yararlanılan, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz, 1927 yılında yürürlüğe girmekle, yaklaşık olarak yüz yıla yakın bir süredir hukuk yargılamamıza şekil vermiştir.
Geçen sürede otuza yakın değişliğe uğramış ve her değişiklik ile yargılamanın daha hızlı, daha basit ve daha ucuz yapılması amaçlanmıştır.
Ancak yapılan değişiklikler zamanla amaca hizmet edememeye başlamış, dildeki değişim, anlama zorluklarını beraberinde getirmiş, toplumsal gelişime paralel olarak, kaynak kanunun dahi değişmesi, usul kanunundaki hükümlerin yenilenmesi ihtiyacını doğurmuş, özellikle  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile taahhüt edilen, adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi için, usul kanunlarındaki hükümlerin uygun hâle getirilmesi bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta tüm siyasi partilerimizin ittifakı ile Hukuk Muhakemesi Kanunumuz kabul edilerek, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Hukuk Muhakemesi Kanunumuz ‘un yürürlüğü ile birlikte, biz hukukçuları da yeni bir öğrenme sürecinin beklediği kuşkusuzdur. Bilgilerimizi güncellemek, kendimizi geliştirmek, mesleki geleceğize yatırım yapmak, en önemli sermayemizin bilgi ve zaman olduğu göz önüne alındığında, ciddi önem arz etmektedir. Bu itibarla, baro olarak üstümüze düşen sorumlulukların gereğini yerine getirecek, ülkemizin değerli akademisyen ve hukukçularından alacağımız destekler ile bu gibi etkinlikleri takip eden günlerde de sizlere sunma gayreti içinde olacağız. Halkın gıdası olan ve ona daima ihtiyaç duyulan adalet’in; hızlı, ucuz ve etkin bir şekilde tesisi için, sürekli ilerlememiz, akıntı ne kadar güçlü olursa olsun, ona karşı yüzmek çabası içinde olmamız gerektiğini, bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Değişik vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, mevzuatımızda sıkça yapılan değişikliklerin bırakınız vatandaşları, bizleri dahi çok zor durumda bıraktığı, sıkıntıya soktuğu malum. Hatta bu sebepten ötürü zaman zaman mesleğimizi dahi sorgulamaktan geri kalamıyoruz. Dileriz yapılan değişikliler son ve kalıcı olur. Sonuçta hukuk yargılamamız umulduğu şekilde hızlı, ucuz ve etkin bir biçimde maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlar” şeklinde konuştu.
Seminerde görev, yetki, yargılanmaya hakim olan ilkeler, hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, hukuki sorumluluğu, basit yargılama usulü ve çekişmesiz yargı konularını anlatan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale, hukuk mahkemeleri kanunu yapısındaki değişiklikleri anlattı.
Kale, kanunun ilk haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki hali arasındaki farkın oldukça fazla olduğunu belirterek şunları kaydetti;
“1927 yılında yürürlüğe giren sulh hukuk muhakemeleri kanunu yaklaşık 80 yıl civarında Türkiye’de uygulanmakta ve bir yargılama kültürü oluşmaktadır. Bu yargılama kültürü herkes tarafından iliklere kadar işlenmiş bir kültürdür. Hukuk mahkemeleri kanunu genel yapısında 80 yıldır uygulanan hukuk kültürünün hepsinin bir anlamda bertaraf edilmesi gibi bir durum çıkmıyor. Kanunun yüzde 30’u değişti. Önemli hususlarda kanunda büyük değişiklikler var. Kanunun dili oldukça sade ve temiz. İlk maddesinden son maddesine kadar aynı kalemden çıkmış gibi bir etki, düşünce ortaya çıkıyor. Ama aynı şeyler için yeni borçlar ve ticaret kanunu için söylemek mümkün değil. Kanunun bu kadar çabuk yürürlüğe gireceğini kimse tahmin etmiyordu. Hazırlıksız yakalandık. Tabiî ki biz usul hukukçuları olarak her yıl kendi aramızda yaptığımız toplantılarda toplantının konusuydu yeni kanun. Bir anda kanun Şubat ayında yasalaştı ve Ekim’de yürürlüğe girdi. Hazırlıksız bir dönem gibi karşımıza çıktı. Adalet komisyonu tarafından yapılan değişiklikleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından son dakikada yapılan değişikliklerin kanunun insicamını bozmuş olması. Hazırlanan kanunun ilk haliyle yasalaşan kanun arasında ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla bir zincirin halkası gibi bütün olması gereken kanun, son dakikalarda değişiklik ile o halkadan bir nebze kopma ortaya çıktı. Sıkıntıların büyük bir çoğunluğu sonradan eklenen maddelerden kaynaklanıyor”
Seminerde, Dava şartları, dava çeşitleri, ilk itirazlar, davaya vekalet, dava arkadaşlığı, davanın ihbarı ve davaya müdahale konuları hakkında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Yrd. Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, davanın açılması, dilekçeler teatisi, tahkikat, ıslah, hüküm, davaya son veren taraf işlemleri ve ön inceleme konuları hakkında Marmara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Araştırmacı Görevli Dr. Evren Kılıçoğlu ve ispat, deliller, belge, senet, yemin ve uzman görüşü konuları hakkında Marmara Üniversitesi ve Kadri Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Doç. Dr. Murat Yavaş çeşitli bilgi verdiler. (u.e.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.