Yapılandırmadan KLÜ öğrencilerde yararlanacak

7
ürkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan 6111
sayılı Kanun’da yer alan Öğrenci Affı’ndan faydalanma ile ilgili…

HABER MERKEZİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun’da yer alan Öğrenci Affı’ndan faydalanma ile ilgili olarak Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 173. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58.Maddesi; “…Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır…” hükmünün gereğinin yapılması amacıyla istenen evraklar ekte sunulmuştur.
2011–2012 güz döneminden itibaren öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 25 Temmuz 2011 tarihine kadar kabul edilecektir.
Gerekli Belgeler
• Dilekçe
• Lise Diploması
• Kimlik Fotokopisi
• Fotoğraf (2 adet)” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here