Yapılandırma başvuruları internetten de yapılabilecek

13
* Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 4A ve 4C’ye tabi sigortalılar yapılandırma başvurularını internet üzerinden yapabilecekleri belirtildi.


 
HABER MERKEZİ
“6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili olarak Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“25.02.2011 tarihli ve 27857 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda Kurumumuz, 4A ve 4C’ye tabi  sigortalılarımızın yapılandırma başvurularını internet üzerinden de yapmalarını mümkün hale getirmiştir.
* İnternet üzerinden 4A Yapılandırma Başvuruları:
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve e-sigorta şifresi olan işverenlerimiz;
1- 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırmaya ilişkin başvurularını,
2- 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerimiz anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde, söz konusu yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin başvurularını, en geç 30/04/2011 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla yapabileceklerdir.
– İşverenlerimize e-Sigorta kanalıyla yapmış oldukları başvurulara istinaden, başvurunun kabul edilerek onaylandığına dair barkodlu bir çıktı verilecektir.
– Başvurular ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince işleme alınmadan önce, işverenlerimiz yapmış oldukları başvurular üzerinde taksit sayıları ile ilgili değişiklik yapabilecek, ancak işleme alınan başvurulara ilişkin taksit sayıları ile ilgili değişiklikler yalnızca sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince yapılabilecektir.
– e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuru işlemleri sonucunda ödeme planının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince oluşturulmasının ardından, işverenlerimizin başvuruları sırasında vermiş oldukları e-posta adreslerine, ödeme planlarının hazır olduğuna dair bilgi mesajı dönülecektir.
– Başvurularını e-Sigorta kanalıyla yapan işverenlerimiz, hazırlanan ödeme planlarını yine internet üzerinden alabileceklerdir.
– İlgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılan başvurulara ilişkin hazırlanan ödeme planlarının internet üzerinden alınabilmesi mümkün olmayacağından, söz konusu ödeme planlarının sosyal güvenlik il müdürlüğünden/sosyal güvenlik merkezinden alınması gerekmektedir.
* İnternet üzerinden 4C Yapılandırma Başvuruları:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve kesenek şifresi olan işverenlerimiz;
1- Prim, idari para cezası ve fili hizmet zammı borçlarının yapılandırılması ile ilgili başvurular kesenek bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
2- Kesenek Bilgi Sistemine 1 numaralı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
Başvuru aşamaları :
– Seçilen borç türüne göre Kanunun belirlediği süre kısıtlarına bağlı olarak borçlar listelenir.
Eğer gözüken borçlara itiraz varsa, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurulabilir.
– Borç görüntülemesinden sonra seçilen taksit sayısına göre ödeme planı oluşturulur.
– Ödeme planı onaylandıktan sonra çıktısı alınarak, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilir.
– Ödeme bilgileri aynı uygulama üzerinden takip edilebilecektir.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here