Yapı Müteahhidi ve vatandaşlara önemle duyurulur

36
“Yeni yıldan itibaren Yetki Belgesiz Usta çalıştırılamayacak”
HABER MERKEZİ
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların Yetki Belgesi almalarını zorunlu kılıyor.
16.12.2011 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesi hükümlerine istinaden çıkarıldı. Çıkarılan bu yönetmelik ile 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların Yetki Belgesi alması zorunlu kılındı.
01 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işine üstlenecek Yapı Müteahhitleri’nin ve inşaat yapacak vatandaşların Yetki Belgesiz Usta çalıştırmalarına izin verilmeyecek.
Konu ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruşlarınca, şantiye ve inşaat mahallinde yapılacak kontroller ile ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığı takip edilecek. Yapılan denetlemelerde, hiçbir belge sahibi olmayan ustaları çalıştıran, Yapı Müteahhitleri’nin ve inşaat yapacak vatandaşların, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 28. ve 42. Maddeleri gereği cezalı durumuna düşmemesi için,  Yetki Belgesi olmayan ustaların inşaatlarda çalıştırılmaması gerekiyor.
Yetki Belgesi olmayan ustaların bir an evvel yönetmeliğin Geçici 1. nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Geçici Ustalık Yetki Belgesi’nin” Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, istenen evrakları tamamlayarak 2011 yılı sonuna kadar alması gerekiyor. Geçici Ustalık Yetki Belgesi’ni almayan ustaların 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaatlarda çalışmasına izin verilmeyecek.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here