Vali Yaman, 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu’na katıldı

22
“Günümüzde girişimciliğin önemi artıyor”
HABER MERKEZİ 
“3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu”nun açılış töreni 21 Ekim 2011 Cuma günü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Piramit Salonu’nda yapıldı. 
Sempozyumun açılış törenine; Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olan Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Masatlı, Tekirdağ Milletvekilleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Kamu ve Kurum Amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Yılmaz, Namık Kemal Üniversitesi’nce Piramit Salon’da düzenlenen 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu’na açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ülke kaynaklarının girişimciyle birleştiği taktirde anlam ifade etmeyeceğinin altını çizerek;
”Ortak hedeflerle hareket edip, hedefler doğrultusunda enerjinizi organize edebiliyorsanız, bu toplumlar kalkınabilen toplumlardır. Girişimciler ise, katma değer üreten ve bunlardan yeni bir takım oluşumlar yapan kişiler. İstediğiniz kadar kaynaklarınızla övünün, bu kaynaklar girişimciyle birleşmediği sürece anlam ifade etmez. Girişimcilerin kalkınmaya bir diğer katkısı ise yenilikçilik. Girişimciler, yenilik yapan insanlardır. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında 1998 ile 2008 döneminde meydana gelen büyümenin yenilik sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda da yenilikçilik son derece önemlidir” dedi.
* Kırklareli Valisi Mustafa Yaman; “Girişimciliğin önemi artıyor”
3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu’nda konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, günümüzde girişimciliğin öneminin arttığını belirterek;
“Trakya Kalkınma Ajansı olarak Girişimcilik ve Kalkınma başlıklarını bir araya getiren bu önemli sempozyumu bölgemiz üniversiteleriyle birlikte organize etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte kullandığımız "teşebbüs" ve "müteşebbis" kavramları yerine bugün daha çok "girişim" ve "girişimci" kavramlarını kullanmaktayız. Günümüzde girişimciliğin öneminin artması, iktisadi ve sosyal gelişme açısından hayati işlev görmesiyle yakından ilişkilidir. Giderek artan girişimci faaliyetler, durgun ekonomileri harekete geçirmede büyük rol oynamakta ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan ekonomik gelişimin ateşleyici unsurunu, kuşkusuz girişimciler oluşturmaktadır. Yenilikçi, risk alan, cesur, atak girişimciler, toplumsal ve iktisadi değişimin motorize gücü durumundadırlar.
Kalkınma ve rekabetin öznesi olan girişimciler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik performansın sürükleyicisidirler. Girişimcilerin sayısı ve nitelikleri arttıkça, ekonominin temelleri güçlenmekte, işsizlik ve diğer temel ekonomik sorunlar azalmaktadır. Bir ekonominin gelişmesinde ve sürdürülebilirliğinde bu kadar önemli role sahip olan nitelikli girişimcilik, başta eğitim olmak üzere, ekonomik ve toplumsal koşulların desteğiyle gelişir. Bu kapsamda devletin özendirici önlemler alması kadar, kültürel ortam da önem taşımaktadır.
Girişimcilik, doğuştan gelen bir takım kişisel niteliklerle ilişkili olmakla birlikte, esasta içinde yaşanılan toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel ortamıyla kopmaz bir bağa sahiptir. Toplumun değer ve norm sistemleri, politik, iktisadi ve sosyal koşulları, girişimciliği fazlasıyla etkilemektedir. Elverişli toplumsal koşullar, girişimcilik için gerekli motivasyon, başarı güdüsü, atılganlık, risk alma, yenilik ve değişimcilik gibi hususları olumlu yönde etkilemektedir. Bu değerlere yaslanan kültürel ortamlar, kuşkusuz girişimcilik potansiyelini arttırmakta ve dinamik bir iktisadi-sosyal bünyeyi vücuda getirmektedirler.
Bizler de Trakya Bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişiminin hızlandırılması için bölgemizde girişimcilik kültürünü ve girişimcilerimizi desteklemekteyiz. Bölgemizde KOSGEB tarafından temin edilen girişim sermayesinden yararlanılmasını sağlamak üzere Trakya Kalkınma Ajansı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenlenerek yeni girişimcilerin oluşmasına destek sağlamaktayız. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı içerisinde açılan 4 farklı girişimcilik eğitimini toplam 196 kursiyerimiz başarı ile tamamlamış ve bunların 9’u bugün KOSGEB’den aldıkları girişimcilik desteği ile kendi işlerini kurmuşlardır. İnanıyorum ki bu kursların ve fonların artarak devam etmesi, bölgemizde girişimcilik kapasitesinin gelişmesine ve dolayısı ile ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı içerisinde tamamlanması düşünülen “Trakya Bölgesi Girişimcilik Analizi” çalışması ve bölgemizde girişimciliği geliştirmek üzere şekillenecek öncelikler doğrultusunda oluşturulacak girişimcilik mali destek programlarıyla girişimcilere önemli bir katkı sağlanması planlanmaktadır. Bölgemize, bölge illerimize, Trakya Kalkınma Ajansımıza destek ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Bakanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu’nun bölgemizdeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ederek sempozyum katılımcılarına başarı dileklerimi sunarım”dedi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek te yaptığı konuşmasında ekonomik ve sosyal değişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığını, küresel bir ekonominin söz konusu olduğu ve düşünce sisteminin de küresel bazda tanımlanması ve rekabetin bu temel üzerine bina edilmesi gerektiğini belirtti.
 Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Şimşek, Bakan Yılmaz’a günün anısına plaket takdim etti. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here