Üstünkol; “Haftamızı mesleki sorunlarımızın gölgesinde kutluyoruz”

9
Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen "1 Mart Muhasebeciler Günü" ve “1-7 Mart Muhasebe Haftası” olarak kutlanıyor.

HABER MERKEZİ
Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen "1 Mart Muhasebeciler Günü" ve “1-7 Mart Muhasebe Haftası” olarak kutlanıyor.
Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, "1 Mart Muhasebeciler Günü" ve “1-7 Mart Muhasebe Haftası” dolayısıyla 01 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Bilgiç Royal Hotel’de kahvaltılı bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya; Kırklareli il genelinde görev yapmakta olan basın mensupları ile Oda Üyeleri katıldı.
Programda konuşma yapan Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol, muhasebe meslek mensuplarının, Muhasebe Haftası’nı kutlayarak, mesleki sorunlar nedeniyle meslek mensuplarının sabırlarının sonuna gelindiğine dikkat çekti. Sorunların biran önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade eden Üstünkol şunları kaydetti:
“Bizler muhasebe camiası olarak; yıllardır mükellef ile gelir idaresi, sosyal güvenlik kurumu ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi görmekte yasal mükellefiyetlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesinde büyük bir çaba harcıyor isek; ne kadar önemli ve gerekli bir rolümüz var ise siz değerli basın mensupları da bizler için meslek camiamız için sesimizi doğru zamanda doğru yerlere ulaşmasında, yaptıklarımızı yapmaya çalıştıklarımızı ve de sorunlarımız ile çözüm önerilerimizin duyurulmasında çok önemli rol oynamaktasınız. Şahsım ve odam adına meslektaşlarımız adına bu güne kadar camiamıza göstermiş olduğunuz ilgi, verdiğiniz destek ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem mesleğimizin gelişimi, hem bölge, hem de ülke ekonomik hayatının geleceğinde doğru rol alma çabamızda sizlere bu günden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu gerçeğini kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bu vesile ile bu günümüzü oda bu ihtiyaç sadece mali müşavirlik camiasının değil tüm kamuoyunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de siz değerli basın mensuplarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Kurul ve komisyonlarında görev alan arkadaşlarımla beraber sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
1 Mart günü 1989 yılında 3568 Sayılı Meslek Yasamızın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığı gündür. Kanun Tarihi 01.06.1989 Resmi Gazete’de yayımı: 13.06.1989 20194 Sayılı Resmi Gazete’dir. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 SMMM Odası ile 8 YMM Odası’na kayıtlı; 93 bin meslek mensubu, 16 bin stajyer ve 150 bin büro çalışanı ile sayısı 259 bine ulaşan muhasebe camiası maalesef Muhasebe Haftası’nı mesleki sorunların gölgesinde kutlayacak. Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği’nin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslar arası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Biz meslek mensupları olarak sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz.
Taleplerimiz ve görüşlerimiz;
Denetim tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. TTK düzenlemesi ile birlikte oluşturulan kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurulu tüm meslektaşlarımız ve TÜRMOB tarafından dünya uygulamaları açısından gerekli bir yapı olarak görülmüş, kabul edilmiş ve desteklenmiştir. Türkiye de bağımsız denetim TÜRMOB Üyesi olan SMMM ve YMM’lerin işidir. SMMM ve YMM olmayanlar bu işi yapmamalıdır. TTK 400. maddesi açıktır. Bu görev 3568 Sayılı Yasa ile ruhsat almış SMMM ve YMM’lerindir. SMMM ve YMM ruhsatı almış herkes bağımsız denetim yapma konusunda 3568 Sayılı Yasa’nın düzenlemeleri ve TÜRMOB’un verdiği eğitimler de dikkate alınarak yetkilendirilmelidirler. Bundan sonraki süreçte bağımsız denetçi olacak kişiler için 3568 Sayılı Yasa’ya göre yapılan staj ve sınav konularının kapsamı dikkate alınarak yetkilendirme yapılmalıdır. Denetim tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ülkemiz ticari hayatını çağdaş bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan TTK; başta denetim olmak üzere çıkış hedefinden uzaklaştırılmıştır. Bağımsız denetimi hayatın her alanında hayata geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde denetim uygulanmalıdır. Burada talep ettiğimiz denetim finansal tablolar ile ilgili denetimdir.  İşletmelerin kurumların kuruluşların finansal yönden yönetilmesinde onların daha sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Maliye Bakanlığı mesleki sorunlarımızın çözümünü ivedilikle gündeme almalıdır. Maliye Bakanlığı’na sunduğumuz sorunlarımız ve çözüm önerileri raporumuzda belirtilen hususları ivedilikle hayata geçirmelidir. Meslek yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız Gözönüne alınarak değiştirilmelidir. YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Paydaşımız olan bakanlıklar yapacakları yeni düzenlemeler konusunda meslek camiamızın adına TÜRMOB’un görüşlerini almalıdırlar. Vergi incelemelerinde meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda daha hassas davranılmalıdır. Maliye denetim elamanlarının mükellef nezdinde yürüttükleri incelemelerde mutlaka meslek mensuplarının bulunmasını sağlamalıdır. Serbest meslek faaliyetinde KDV  %18’den %8’e indirilmelidir. KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır. Meslek mensuplarımızın ücretlerini tahsil edebilmeleri için önerilerimiz doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Serbest meslek mensuplarına yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.
Genel sorunların yanında bölgesel sorunlarımıza göz atacak olur isek; 
Öncelikle mali müşavirlik hizmeti vermiş olduğumuz mükelleflerimizin büyük bölümü mikro niteliğinde işletmeler. % 90’dan fazlası da Aile Firmaları yada Şirketleri’dir. Tek adam olarak yönetim şeklinden vazgeçememekte olup Kurumsallaşma yönünde herhangi bir çabalarının bulunmaması ön muhasebe kurma yönündeki duyarsız davranmaları firmaların sağlıklı muhasebeye kavuşmaları önünde bir handikap olarak bulunmaktadır. Muhasebe mesleğine ve işletme muhasebelerine çok daha fazla özen göstermeleri o işletmelerin geleceğinin ve gelişmesinin önünü açacaktır.  Ortaklık ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmesi şarttır. Bu bilinci yerleştirmekte değerli meslektaşlarıma düşmektedir. Finansal tablolarının sağlıklı hale gelmesi o işletmelerin finans bulma yolunda önlerini açacaktır. Bankalardan ve finans kuruluşlarından daha uygun şartlarda ve daha yüksek kredi kullanmalarını sağlayacak olup işletmelerinin öz sermayesinin ve dış kaynaklarının nasıl kullanmaları gerektiği konusunda daha bilinçli olacaklardır.
Sorunlarımızın çözümü için yol haritamız; bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da diyalog olacaktır. Diyalogla sorunlarımızın çözümü konusunda sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hükümetin haklı taleplerimize cevap vermesini istiyoruz. TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını mesleğimiz ile ilgili düzenlemeler de görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz. Bu iyi niyetli sesimize kulak verilmesini, sorunlarımızın çözümü için iş birliği çalışmalarının yapılmasını istiyoruz.” (Savaş Eskici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here