“Ürün kaybının en aza indirilmesini hedefliyoruz”

5
* Hasat sezonunun başlamasıyla beraber yetkili kontrolörlerce hasat denetimleri en etkin bir şekilde yapılarak zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2010 yılı Hasat Sezonu için gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Hasat sezonunun başlaması ile birlikte yetkili kontrolörler tarafından hasat denetimlerinin en itkin bir şekilde yapılarak zararın en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“İlimiz Hububat ve Ayçiçeği ile yine son yıllarda da dane Mısır ve Kanola gibi ürünlerin üretimi ile ülkemiz tarımsal üretimine oldukça önemli katkı sağlamaktadır. İlimizde 230 bin hektar ekili alanın (Hububat Buğday, Arpa, Yulaf, Tritikale, Çavdar, Ayçiçeği, Kanola, Aspir, Dane Mısır ve Çeltik ürününün) tamamı biçerdöver ile hasat edilmekte olup yaklaşık 950 bin ton civarında ürün elde edilmektedir. Bu üretimin içerisinde, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 650 bin ton hububat üretilmektedir. Görüldüğü gibi ilimiz özellikle temel ihtiyacı karşılayan tarımsal üretimde önemli bir paya sahiptir.
İlimizde üretilen hububat hasadında % 1 dane kaybının yaklaşık 6 bin 500 ton ürün, bunun parasal değerinin de yaklaşık 3 milyon TL. olduğu düşünüldüğünde hasat kayıplarının önlenemediğinde ilimiz ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisi açısından çok büyük kayıplara neden olmakta, üreticilerimizin de yoğun masraf ve emek ile elde ettikleri bu ürünü en az kayıpla hasat etmeleri başta kendileri olmak üzere, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ile biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin de en büyük arzusudur.
Çiftçilerimizin büyük emek ve masrafla üretmiş oldukları hububat ile diğer ürünlerin zamanında ve tekniğine uygun olarak ayarlanmış biçerdöverlerle hasat edilmeleri büyük önem arz etmektedir. Hasat sırasında meydana gelen tane-ürün kayıpları, tane-ürün hasarları ve sap kayıplarını önlemek üzere Bakanlığımızca yayımlanan “2010 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Organizasyonu İle  Kontrollerde Takip Edilecek Esas Ve Usullere Ait Uygulama Talimatı” gereği 2010 yılı hasat kontrol hazırlıklarına başlandı.
Bu çerçevede öncelikli olarak 2010 yılı biçerdöver hasadında görev alacak İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde görevli "yetkili kontrolör"lerin eğitimi 25 Mayıs 2010 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı. İlimiz Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi M. Fırat baran tarafından verilen eğitimde hasat esnasında meydana gelebilecek kayıplar ve bu kayıpların en aza indirilmesi ve alınabilecek önlemler ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Yine ilimiz genelinde tüm köy ve beldelerde hasat öncesinde "Hasat Kayıplarının Önlenmesi" konulu çiftçi toplantıları düzenlenerek üreticiler bilgilendirilecektir. Hasat sezonunun başlamasıyla beraber yetkili kontrolörlerce hasat denetimleri en etkin bir şekilde yapılarak zararın en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Saygıdeğer üreticilerimizin 2010 yılı hasat sezonunun başarılı, ürününün bol ve bereketli olmasını dileriz.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here