Üretici Kayıt Defterleri için Tar-Gel Personeli yetkilendirildi

9
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Üretici
Kayıt Defterleri’nin kontrol ve onayı için Tar-Gel Personeli’nin
yetkilendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

HABER MERKEZİ

“Bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte; kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına ve diğer kimyasalların teknik tavsiyelerine uygun ve kontrollü olarak kullanılmasını, Türk Gıda Kodeksi ve kalıntı değerlerine uygun bitkisel ürün arzını, tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak ticarete  konu olan tüm bitkisel ürünlerde üreticilerin, kullanmış oldukları Zirai İlaç ve diğer kimyasal maddelerin kaydının tutulacağı Üretici Kayıt Defterini almaları zorunlu hale gelmiştir.
Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi amacı ile hazırlanmış olan yönetmelik 04 Kasım 2008 tarih ve 27044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri gereğince; Sera ve örtü altı üretimine ilişkin hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, Ticarete konu olan taze meyve ve sebze ürünlerine ilişkin hükümleri 1/ 2 / 2009 tarihinde, Diğer Ürünlere ilişkin hükümleri 1 / 2 /2010 tarihinde yürürlüğü girmiştir.
Herhangi bir şekilde Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kaydı bulunmayan ancak TİCARİ (Satış) olarak üretim yapan üreticilerde Üretici Kayıt Defterine kayıtlarını tutacaklardır.
Söz konusu yönetmelik gereği üreticiler; ürün kimliği olmayan bitkisel ürünleri satışa sunamazlar. Üreticiler ürünlerini satışa sunabilmeleri için üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve kimlik bilgileri ile işletmeye ilişkin diğere bilgileri tarım il ve ilçe müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Ayrıca üreticiler bitki koruma ürünleri ile diğer kimyasalları bakanlığımızca belirlenen tavsiyelere göre uygular, kayıtlarını tutar, faturalarını ve kayıtlarını bir sonraki hasat zamanına kadar muhafaza eder. Uygulama bilgileri talep edildiğinde bakanlık görevlilerine, ürün alan kişi, kurum ve kuruluşlara verir.
Bu kapsamda 25 Mart 2011 tarihinde Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda köylerde görevli 4/B’li teknik personele konu ile ilgili eğitim verilmiş olup, Üretici Kayıt Defterleri’nin kontrol ve onayı için yetkilendirilmiştir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.