Türkkan; “Bölge Turizm Alanı ilan edilmeli”

10
“Istırancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı” İğneada’da yapıldı
* Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı (DAYKO)  Nusret Türkkan, Istırancalar ve Çevresinin ekoturizm açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyarak bölgenin Turizm Alanı ilan edilmesinin şart olduğunu söyledi.
HABER MERKEZİ
“Istırancalar ve Çevresinde Ekoturizm” Çalıştayı 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü 09.30-19.30 saatleri arasında Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada’daki Resort Hotel’de  yapıldı. 
Çalıştaya; Prof. Dr. Osman İnci,  Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Turan, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Elmas Cankurt, Kamu Kurum ve kuruluş yöneticileri, Üniversite Öğretim Üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediyelerin Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İş adamları ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 
Çalıştay’ın açılış konuşmasını Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı Nusret Türkkan yaptı. Istıranca ve çevresinde Eko Turizm’in önemine dikkat çeken Başkan Türkkan;
“Gelecek kuşakların beklentisini yok ettiğimiz Ergene hastalık ve zehir akıtmaktadır. Nehrin, Istıranca Dağları’ndan doğduğu yerde suları içilirken, Geçtiği yerde ise bereketi yok eden, endüstriyel kirlilik, hastalık ve zehir akıtmaktadır. Bunun sebebi, Ergene’nin Çimento Fabrikaları ve Taş Ocakları’nın tehditlerine maruz bırakılmasıdır. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bilim insanları ile birlikte geleceğimize sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.
Başkan Nusret  Türkkan Istıranca lar ve çevresinin ekoturizm açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyarak Turizm Alanı ilan edilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak, bölgedeki mevcut sorunların çözümünde yapılması gereken faaliyetlerin neler olduğu, faaliyetlerden sorumlu olan kurum ile kuruluşların tespiti ve bu kurumlara olan görevleri  belirlemek üzere oluşturulan çalıştay’ın, Istırancalar ve Çevresinin turizm alanı ilan edilmesinin şart olduğunu söyledi. 
DAYKO Başkanı Nusret  Türkkan’ın konuşmasından sonra, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybal’da Bölgenin Turizm alanı ilan edilmesi için Orman teşkilatı olarak her türlü çabayı göstereceklerini ve Yöre insanının yörede tutulması için çalışılırsa, Ekoturizmin gelişeceğini söyledi.
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Bölge insanı 31 aileyi de Ekoturizm için desteklediklerini belirterek; “Ekoturizm için Kredi vereceğiz ancak kredi verecek aile bulmakta zorlanıyoruz” dedi. 
Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Turan’da; “Istıranca Dağları doğal varlığını korumuş Muhteşem longoz ormanları, Dupnisa, Demirköy Dökümhanesi, gibi değerlere sahip, denizin mavisi ile yeşilin birleştiği İğneada,Kıyıköy gibi Bölgelerimiz de, Ekolojik dengenin sağlanması için yapılacak planların içinde Bölge halkı da yerini almalıdır. Bizlerde çevrenin korunması için her türlü akademik desteği vermeye hazırız” dedi. 
Kırklareli Turizm Müdürü Mustafa Çağatay’da Ekoturizmin önemine dikkat çektiği konuşmasında; “Istıranca ve çevresini Turizm olgusu içine çevre bilinci ile sokma gereği vardır. Bu bölge Ekoturizme açılmak zorundadır. 670 bitki türüne sahip olan doğal güzellikleri bölgeyi farklı kılmaktadır. Bölgede 310 tür böcek, 98 tür balık barınmaktadır. Doğa yürüyüşleri foto safari gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Bu Bölgeye yatırımcı ve turist akını oluşturmak için, doğallığı korumak gerekmektedir. Istırancalar ve çevresi Bakanlar Kurulu Kararı ile en kısa zamanda Turizm Bölgesi ilan edilecektir” dedi.
Açılış konuşmalarından sonra Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakır “Istırancalar ve çevresinde ekoturizm çalıştayı” ilgili bir sunum yaptı. 
Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakır sunumda Ekoturizm faaliyetlerinin tamamının bölgede uygulanabileceğine dikkat çekerek;
“Bölgede Ekoturizm’in başarı ile uygulanmasını gerektiren 4 temel neden bulunmaktadır. Bunlar; Planlar, Projeler, Bakanlık Uygulamaları ve Sınırötesi uygulamalardır. Trakya Bölgesi’nin Bakanlıkça onanan 1/100.000 ölçekli Revize Planı ve 2011 yılının sonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine ait kurullardan geçerek onanan 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planları kapsamında Ekoturizm Alanları bulunmaktadır. Bu alanlar Kuzeyde Yıldız Dağları’ndan başlayıp Karadeniz Kıyısı’na inen ve oradan da Bulgaristan sınırına dayanan bölge, Güneyde Ganos ve Çevresi ve Batıda Gala Gölü ve çevresidir. Envanter alanında yapılmış olan planlama çalışmalarında; Kırklareli ilinin Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri Agro-Ekoturizm Potansiyeli’ne dayalı geliştirilmesi öngörülen alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Demirköy ve Vize ilçelerinde daha çok Spor, Agro-Eko ve Doğa Turizmi’nin geliştirilmesi; İğneada ve Kıyıköy Beldeleri’nin “Eko-Turizm Kenti” olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Bölgede son 10 yıl içinde Ekoturizm’in alt yapı çalışmalarını kolaylaştıran 2 kapsamlı Proje tamamlanmıştır. Bu projelerin tümünde Ekoturizm’in teşvik edilmesini sağlayan unsurlar bulunmaktadır. Projelerden ilki Bölgede Dünya Bankası ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi’dir. (GEF-II) Bu projede envanter alanının flora ve fauna değerleri tanımlandıktan sonra kaynak kullanımı konusundaki fırsat ve tehditler sıralanarak koruma-kullanma dengesinin oluşturulması salık verilmiştir. Trakya Alt Bölgesi 1/100000 Revize Çevre Düzeni Planı’nda belirtilen plan kararlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. İkincisi ise; AB’nin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen Kırklareli’nin Karadeniz’e bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağları’nda uygulanan Yıldız Dağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi Aralık 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu projede 4 ana faaliyet öngörülmüştür; Envanter ve Planlanma; işbirliği yereldeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye ve Bulgaristan’daki ilgili (kurumlar arasında), Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme, Doğa Eğitim Merkezi (Dereköy yolu üzerinde). Kırklareli’de gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde koruma alanları olarak tanımlanmış alt bölgeler bulunmaktadır. Bu alt bölgelerde Longoz ve çevresinde bulunan 1 Milli Park (MP), 2 adet Tabiatı Koruma Alanı (TKA) ve 2 adet Sulak Alan (SA) mevcuttur. Eko Turizm Kentleri: Demirköy ve Vize ilçelerinde Spor, Agro-Eko ve Doğa Turizm Alanları geliştirilecek ve İğneada- Kıyıköy Beldeleri “Eko-Turizm Kenti” olarak değerlendirilecektir. Bu alanlar, doğaya duyarlı kullanımlarla Eko-Turizm ve Kıyı Turizmi’nin yapılması öngörülen yerler olarak potansiyel taşımaktadırlar.
* Agro-Eko-Turizm’in Geliştirileceği Alanları: Kırklareli ilinin Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri Agro Eko Turizm Potansiyeli’ne sahip yerleşimlerdir. Kofçaz, Demirköy ve Vize”nin organik tarım potansiyeli bölgenin kültürel kimliği ile bütüncül bir anlayış içerisinde değerlendirilmelidir.
* Yat Turizmi’nin Geliştirileceği Alanlar: Demirköy ve Vize’de Yat Turizmi’nin geliştirilmesi önerilmektedir. Mevcut limanların işletmelerinin geliştirilmesi, kıyılarda yapılacak fizibilite çalışmaları kapsamında, özellikle İstanbul ile bağlantısını güçlendirecek. Deniz Otobüsü Seferleri için uygun alan belirlenerek deniz ulaşımının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
* Deniz Ulaşımının Diğer Bölgelerle Bağlantısının Güçlendirileceği Alanlar: Planla turizmin geliştirilmesi planlanan Kırklareli Demirköy ve Vize ilçelerinin, öncelikle deniz ulaşımının bu gelişmeyi besleyecek şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Bu merkezlerde mevcut ya da öneri yat limanları bu amaç için kullanılacaktır.
* Arkeolojik Turizmi’nin Geliştirileceği Alanlar: Kırklareli’de Vize ilçeleri Arkeolojik Turizmi’nin destekleneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda Arkeolojik kentlerin ve diğer yapıların ortaya çıkarılması için kazılarının başlatılması, tarihsel mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon oluşturulması, tarihsel mirasın ziyaretini teşvik edecek güzergahların düzenlenmesinin yanı sıra bölgenin kültür envanterinin çıkarılıp tanıtımının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
* Doğa ve Spor Turizmi’nin Geliştirileceği Alanlar: Doğa turizmi yapılabilecek potansiyel alanlar arasında; Longoz Ormanları, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı, İğneada ve Kıyıköy’de Karadeniz kumsalları ve bunun dışındaki yapay ve doğal göller yer almaktadır.
* Sağlık Turizmin Geliştirileceği Alanlar: Trakya Alt Bölgesi orman alanları ve su kaynakları ile Sağlık Turizmi açısından önemli potansiyeller barındırmaktadır. Sağlık Turizmi’nin geliştirileceği alanlar Kırklareli’de Demirköy ilçesi ve çevresidir.
* Arkeolojik Turizmin Geliştirileceği Alanlar: Trakya Bölgesi, tarih öncesi dönemlere kadar uzanan ve çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, bir kısmının kazı çalışmalarına balanmış antik yerleşme alanlarıdır. Bu alanlarda Arkeolojik kentlerin ve diğer yapıların ortaya çıkarılması için kazılarının başlatılması, tarihsel mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon oluşturulması, tarihsel mirasın ziyaretini teşvik edecek güzergahların düzenlenmesinin yanı sıra bölgenin kültür envanterinin çıkarılıp tanıtımının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Antik yerleşmelerden Edirne’de Enez, Tekirdağ’da Marmara Ereğlisi, Kırklareli’de Vize ilçeleri arkeolojik turizminin destekleneceği alanlar olarak belirlenmiştir. Bu planda sembol olarak gösterilen arkeolojik turizmin geliştirileceği alan sınırları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bölgede yer alan Istranca (Yıldız) Dağları, Bulgaristan’da “Strandja”, Türkiye?de “Istranca” veya “Yıldız” Dağları olarak anılmaktadır. Istranca Dağı, Bulgaristan’ın güneydoğusu ile Türkiye’nin Avrupa kesimi arasında 70 km uzanmaktadır. Bir bölümü Türkiye, bir bölümü de Bulgaristan sınırları içinde kalan Istranca Dağları’nın Türkiye tarafında kalan kısmı Karadeniz kıyı bölgesini içine alacak şekilde 197.000 ha.’lık bir alanı kaplamaktadır. En yüksek tepesi 1031 metre ile Türkiye tarafında bulunan Mahya Tepesi’dir. Burası aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa kesimindeki en yüksek noktasıdır.
11 Yıldız Dağları Biyosferi Kitapçığı, (2010). Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, s.2.  Uluslararası düzeyde Istranca Dağları, Avrupa doğal mirasının korunması açısından Orta ve Doğu Avrupa’daki 5 en önemli alanlardan biri olarak tanımlanmıştır” dedi.
Pınarhisar MYO Öğretim Görevlisi Gülay Çakır’ın sunumundan sonra, katılımcılar grup çalışması için bir araya geldiler. Verilen öğle yemeği arasından sonra gruplar, Istranca ve çevresinde ki mevcut sorunların tespiti için verileri masaya yatırarak çalışmalarını sürdürdüler. Çalıştay gruplarının Saat 18.30’a kadar süren çalışmaları, grupların sunumlarıyla devam etti. Saat 19.30’da çalıştayın değerlendirmesi yapılarak, “Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm” konulu çalıştay sona erdi. 
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği çalıştayın ardından Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizmin uygulanması için bölgenin Turizm Bölgesi ilan edilmesinin bilimsel verilerinin ortaya konulmasıyla, Turizm Bölgesi ilan edilmemesi için bir sebep bulunmadığı açıklandı. (Faruk Ceylan) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here