Türkiye’nin Sanayi Strateji Belgesi LİAD’ın da katıldığı toplantıda açıklandı

6
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan, AB müzakere sürecindeki
“İşletmeler ve Sanayi Politikası” faslının kapanış kriterleri arasında
yer alan “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014”
açıklandı.

HABER MERKEZİ

Lüleburgaz’dan iş dünyasını temsilen LİAD’ın davetli olduğu toplantı Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Tuskon, TOBB, TÜSİAD ve ihracatçılar meclisi gibi kurumların katıldığı toplantıda strateji belgesi sunumunu sanayi ve ticaret bakanı Nihat Ergün yaptı.
Dünyadaki, AB’deki ve Türkiye’deki gelişmelerin analizlerine dayanan, katılımcı bir yaklaşımla tasarlanan Türkiye’nin yeni sanayi stratejisi, belirlenmiş uzun vadeli vizyon, genel amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda sanayinin ve sektörlerin rekabet gücünü artırmak üzere yapısal dönüşümü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı verecek.
Sanayi stratejisi AB’deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu, Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleriyle sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler sonucu oluşturulan bir politika çerçevesini içeriyor.
Sanayi stratejisinin vizyonu, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak şeklinde belirlendi.
Sanayi stratejisi, Türk sanayisinin rekabet edilebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.
Stratejik hedefler olarak becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının artırılması ve düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi yer alıyor.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi eylem planınında "Yatay Sanayi Politikası Alanları", "Sektörel Sanayi Politikası Alanları" ile "Uygulama, İzleme ve Koordinasyon" başlıkları altında hedefler sıralandı.
Buna göre, yatay sanayi politikası alanları kapsamında, yatırımı ve iş ortamının iyileştirilmesi alanında sanayi sektöründe girişimciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler verilecek ve destekler sağlanacak.
Bu eylemde, özellikle imalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ girişimcilerinin desteklenerek girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı yasalaştırılacak ve sonrasında ikincil mevzuatı çıkarılacak. Kamu kurum/kuruluşlarının sanayi alanında yürüttükleri hizmet ve görevlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve işlemlerin sadeleştirilmesi yoluyla bürokratik yükün azaltılması sağlanacak. Bu eylemde, mevzuatta ve uygulamada meydana gelen değişikler çerçevesinde mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerde kullandığı her türlü beyanname, bildirim ve fonlar yeniden gözden geçirilecek. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here