Türk Kızılay’ı 142. yaşını kutluyor

11
* Bir grup İdealist Hekim ve Devlet Adamı 11 Haziran 1868 yılında bir araya gelerek "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti"ni kurdu. Daha sonra adı Türk Kızılayı olan Cemiyet 142. yaşını dolduruyor.

HABER MERKEZİ
Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Ali Rıza Altıntel Türk Kızılayı’nın bugün 142.. Kuruluş Yılı’nı kutlayacağını belirterek şunları söyledi:
“Bir grup İdealist Hekim ve Devlet Adamı 11 Haziran 1868 yılında bir araya gelerek "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti"ni kurdu. Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Kızılay Derneği adını alacak olan bu Dernek, o günden bugüne, tam 142 yıldır dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor.
İhtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün ve savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Türk Kızılayı, tam 142 yıldır ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin onların yanında oluyor, yaralarını sarıyor.
Türk Halkından aldığı güç ve destekle, 142 yıldır ülkemizde ve dünyada meydana gelen tüm doğal afetlerde, kriz ve savaşlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, bir buçuk asra yaklaşan tarihi birikimi ile ülkemizin en köklü yardım kuruluşu olma onurunu taşımaktadır.
* Dünyadaki Kızılay Derneklerinin ilk temsilcisi,
* Balkan, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşları’ndaki yaralı ve esir askerlerimizin tedavi, sevk ve idaresinin tek sorumlusu,
* Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışının mahzun şahidi,
* Anadolu’nun kurtuluşunun kahraman Hilal-i Ahmeri,
* Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun inançtı ve gururlu Kızılay Cemiyeti,
* I. ve II. Dünya Savaşları’nda yüz binlerce yaralı, esir, göçmen ve dağılmış ailelerin müşfik koruyucusu, kollayıcısı ve sahibi,
* Erzincan, Varto ve Gediz gibi büyük felaketlerin kara gün dostu,
Daha sayısız ulusal ve uluslararası önemli olaylara müdahale etmiş ve kurumsal hafızasına nakşetmiş devasa bir kurum olan Türk Kızılayı, 142. kuruluş yıldönümünü ülke genelindeki milyonlarca üyesi, gönüllüsü ve destekçisi ile kutluyor.
142 yıllık kurumsal bir kimliği, hafızası, kültürü ve birikimi olan Türk Kızılayı, yardımsever halkımızın desteği ile köklü tarihine yakışır bir şekilde bugün de ayakta ve her zamankinden daha güçlü.
Yeniden yapılanma sürecini büyük ölçüde tamamlayan Türk Kızılayı halkından aldığı güç ve destekle önümüzdeki dönemde daha da yenilenecek ve güçlenecektir. Dernek, ülkemizin en büyük ve en yaygın sivil toplum örgütü olmanın kendisine verdiği "yön verme" ve "örnek olma" görevlerini yerine getirecek, ulusal ve uluslar arası alanda standartları belirleyecektir.
Türk Kızılayı, gerek afet yönetim sistemini ve gerekse kan hizmetlerini merkeziyetçi yapıdan kurtararak bölgeselleştirmiş, çağın gereklerine uygun, modern bir yapıya kavuşturmuştur. 250 bin kişiye ulaşan afet stokları, olası bir afete en geç 2 saat içinde müdahale edebilme kapasitesi, ülke geneline yaydığı haberleşme merkezleri, psikososyal destek çalışmaları ile Türk Kızılayı, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını arttırmıştır.
Son olarak, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerimizi vuran sel felaketlerinde, Elazığ Sivrice ve Ağrı Tutak depremlerinde, İskenderun sel afetinde, Anadolu’da meydana gelen köy yangınlarında ve heyelanlarda etkin bir afet müdahale gerçekleştiren Kızılay, afetzedelere acil barınma, beslenme ve sağlık hizmeti sunmuştur.
Kızılay, çatışmalarda zarar gören sivil halka Türk Halkının sıcacık dost elini uzatmanın yanı sıra, doğal afetlerden etkilenen dünyanın dört bir kıtasındaki 58 ülkeye de nakdi ve ayni yardım yapmıştır.
Türk Kızılayı, global bir aktör olarak, son dönemde Irak, Gürcistan, Endonezya, Sri Lanka, Pakistan, Sudan ve Kosova’da meydana gelen afetler ve çatışma ortamlarında yürüttüğü insani yardım operasyonları ile afet yönetim sisteminin etkinliğini ortaya koymuş, uluslararası arenada örnek gösterilmiştir.
Türk Kızılayı 142. yılında daha şeffaf, güvenilir, kurumsallaşmış, verimli ve etkin yönetim sistemine sahip, hesap verebilen, modern, çağın gereklerine kısa sürede uyum sağlayabilen, bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip, bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşmuştur. Türk Kızılayı dün olduğu gibi bugün ve yarın da insan onurunun kor doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here