Türk Eğitim-Sen “Mehmet Kızılay ile devam” dedi

28
* Türk Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu’nda
yapılan seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Kızılay tekrardan Şube
Başkanlığı7na seçildi.

HABER MERKEZİ
Türk Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu 27 Kasım 2010 Cumartesi günü saat 14.00’te Kırklareli Öğretmenevi’nde yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Genel Kurul’a; Kırklareli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Resul Yeşilyurt, Şube Müdürü Salih Ünsal, Sendikaların Başkanlyarı ve temsilciler ile delegeler katıldı.
Mesut Gövce, Serkan Salman, Turan baş ve Mehmet Oğuz tarafından Divan Kurulu’nun oluşturulmasının ardından Türk Eğitim-Sen Kırklareli Şube Başkanı Mehmet Kızılay yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:
“Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, sivil toplum örgütlerinin sayısı ve etkinliği ile ölçülmektedir. Hiç şüphesiz Demokratik-Hukuk Devleti’nin en önemli özelliği çalışanlarına örgütlenme hakkım tanıyor olmasıdır. Örgütlenmiş toplumlar bilinçli toplumlardır. Örgütlü kesimler gayrı safi milli hasıla dediğimiz pastadan daha çok pay almaktadırlar. Günümüzde sivil toplum örgütlerinin en güçlüsü ise sendikalardır.
Sendikalar üyelerini ekonomik, sosyal kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Memurlar devletin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Memurlar olmadan devlet hizmeti yürütülemez ve hizmetler halka ulaştırılamaz. Bu gün devlet-memur ilişkilerinde geleneksel anlayışın yerini demokratik ve katılımcı bir anlayış almıştır. Artık yönetimle diyalog kuran, iş birliğine giren, görüş ve öneriler bildiren ve kararlara katkıda bulunan bir memur vardır.
Kamu çalışanlarının bir sürü olmadığını, çağdaş ve gelişmiş toplumun bilinçli bireyleri olduğunu göstermek, hep beraber milletimizin ve devletimizin geleceğine yön vermek, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi, Ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerimizi korumak ve geliştirmek, adil  yönetim, adil çalışma şartlan, adil ve eşit ücret, adınlık ve mutlu gelecek için Sendikalı olduk.
Ama neden Türk Eğitim-Sen dedik?
Çünkü; Ülkemizde eğitim çalışanlarının en büyük, en güçlü ve en diri temsilcisidir. Çağdaş ve bilimsel değerlerin arkasına sığınarak bölücülük ve yıkıcılık yapmayan, din ve inanç kisvesi altında toplunu sınıflara ayırmayan, ilkeli bireylerin oluşturduğu sendikadır. İdeolojisi memurun meselesi olan, hak aramada yapıcı, diyalog ve uzlaşmadan yana, fakat aynı zamanda mücadeleci, kararlı, ilkeli ve sorumlu kitle sendikacılığım kendisine şiar edinmiş bir sendika olduğu için Türk Eğitim-Sen’li olduk.
Türk Eğitim-Sen Anayasamızın 3. maddesinde ifade edilen "Türkiye Devleti, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. Hükümlere sadakatte bağlıdır.
Takdir edersiniz, biz eğitimcilerin görevi; geleceğin büyük Türkiye’sini kuracak çocuklarımızı Milli ve Manevi değerlerle bezenmiş bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen çağdaş bireyler olarak yetiştirmektir. Biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının ön koşulu ve itici gücü iyi yetişmiş bireylerin çoğunluğu oluşturmasına bağlıdır. Ayrıca çocuklarımıza yaşayacakları huzurlu, güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakabilmemiz için de bizlerin  devletimizin ve Milletimizin hayrına olacak çalışmaları sergilemesi, geleceğimiz için iyi neticeler doğurmayacak gelişmeler karşısında da dimdik ayakta durabilmeyi becermemize bağlıdır. Bu açılardan bakıldığında Türk Eğitim-Sen’in hem temsil ettiği kesim hem de Milletimizin geleceği için ne kadar kutsal bir görev ifa ettiği daha net olarak görülecektir.
Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimci onuruna ve Türk Eğitim-Senli olma şuuruna yakışır bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendikamızın bu günlere gelmesinde emeği bulunan yöneticilerimize, ilçe, İşyeri temsilcilerimize varlık nedenimiz ve itici gücümüz olan üyelerimize teşekkür ederim.”
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un gönderdiği mesajın okunmasının ardından Kırklareli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Resul Yeşilyurt bir konuşma yaptı. Yeşilyurt’un konuşmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak aklandı.
Türk Eğitim-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı’na 3 yıl süre ile tekrardan seçilen Mehmet Kızılay’ın listesi şu isimlerden oluştu:
* Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mehmet Kızılay, Enver Erden, Ali Özer, Erkan Dokuyucu, Recep Güder, Bülent Tokat, Ali Bekar.
* Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Engin Doğan, Aydın Kesici, Turan Baş, Ufuk Kenar, Hakan Anıl Serkan Salman, Mehmet Oğuz.
* Denetleme Kurulu Asil Üyeler: İhsan Erdoğan, Hasan Genç, İbrahim Sert.
* Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Ali Derin, Ayhan Karabıyık, Zafer Arınan.
* Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Nejat Kırkımcı, Orhan Kılıç, Şaban Uçar.
* Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: metin Okumuş, Neşe Kahyaoğlu, Taner Turan.
* Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri: Mehmet Kızılay, Enver Erden. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here