TSO Başkanı Çarıkçı açıklamalarda bulundu

9
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Çarıkçı, bazı
alacakların yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılması hakkında kanun çerçevesinde Lüleburgaz Ticaret ve
Sanayi Odası’na borcu olanlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ
LÜLEBURGAZ

Başkan Çarıkçı yaptığı yazılı açıklamada, borçları olan üyelere kredi kartı ile ödeme fırsatı doğduğunu, bunun için bankaya yapılan anlaşma çerçevesinde kartla yapılan ödemelerin kart cinsine göre taksitleneceğini bildirdi.
Çarıkçı, bu kanunun üyeler için çok faydalı olduğunu, kart taksitlendirilmesinin de ekstra bir avantaj sağlayacağını önemle belirterek, borcu olan üyelerin bu fırsatı değerlendireceğini umduğunu belirtti.
Başkan Çarıkçı, kanunun içeriğinin şöyle olduğunu kaydetti.
"6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kanunun 17’nci maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi; "(11)a.Bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 18/5/2002 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının tamamını; bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir" şeklindedir.
Dolayısıyla, anılan kanun hükmü gereği;
1 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde (altı aylık sürenin son günü tatile rastladığı için, tatili takip eden ilk iş günü 2 Eylül 2011 akşamına kadar) aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. (v.i.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here