TRAKYAKA Farklı Destek Programlarıyla bölgeye kaynak aktarıyor

16
Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Yılı Mali Destek Programları yanı sıra Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları ile Bölgeye kaynak aktarmaya devam ediyor. 
HABER MERKEZİ
Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Yılı Mali Destek Programları yanı sıra Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları ile Bölgeye kaynak aktarmaya devam ediyor. 
Sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 24 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilen Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında 750 bin TL.’lik kaynak Trakya’ya aktarılacak.
TRAKYAKA, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan programa paydaşlarının başvurularını bekliyor.  
Mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlikler ve kooperatifler ile sivil toplum kuruluşlarının başvurabileceği Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde proje başına 25.000 ila 90.000 TL. karşılıksız hibe desteği sağlanıyor. Doğrudan Faaliyet Desteği programına ilişkin detaylı bilgiler Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr’de yayınlanan başvuru rehberlerinde bulunuyor.
* Son Başvuru Tarihini Beklemeyin
31 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 18.00’a dek sürecek olan 2014 Yılı DFD Programı başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul ediliyor. Başvuruların sistemden alınan çıktılarının elden veya posta yolu ile 8 Ocak 2015 Perşembe günü saat 18.00’a dek Ajansa teslim edilmesi gerekiyor. DFD kapsamında aynı başvuru sahibi aynı yıl içinde en fazla üç proje sunabiliyor ve en fazla bir projesi için destek alabiliyor. Ajans, başarılı faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesine ulaşması halinde son başvuru tarihini beklemeksizin başvuru kabulünü sona erdirebiliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvurularını iletmek için son başvuru tarihini beklememeleri tavsiye ediliyor.
2014 Yılı Teknik Destek Programı Başladı
Trakya Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programını 24.07.2014 tarihi itibarıyla başlattı. 2014 Yılı Teknik Destek Programını ilan eden Ajans bu program vasıtasıyla paydaşlarına 450.000 TL. mali destek sağlayacak.
Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecektir. Bu doğrultuda 450.000 TL. kaynak ayıran Ajans, üç dönem halinde yılsonuna dek açık olacak program ile proje başına 15.000 TL.’ye kadar destek verecek. En fazla bir ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla teknik destekten yararlanacakların aynı yıl içerisinde alabilecekleri teknik destek sayısının ikiyi geçemeyeceği belirtilirken teknik destek için son başvuru tarihi 31.12.2014 Çarşamba saat 18.00 olarak belirlendi. 
Teknik Destek Programıyla ilgili detaylı bilgiler Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr’de yayınlanan başvuru rehberlerinde bulunuyor. (s.e.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here