Trakya’daki toprak ve bitki sorunları masaya yatırıldı

17
Tarımsal Öğretimin 167. Yılı dolayısıyla “Trakya’da Toprak ve Bitki Sorunları Konferansı”  Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından 10 Ocak 2013 Perşembe günü Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.
HABER MERKEZİ
Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, tarımsal eğitim ve öğretimin, 167’inci onur yılının kutlandığını belirterek, tarımsal eğitim ve öğretimin 1846 yılında Yeşilköy’de, Ayamama Çiftliği’nde başladığını ifade etti.
Özkan; “1846 yılında, Yeşilköy’de, Ayamama Çiftliği’nde başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin, 167. onur yılını kutluyoruz. İlimizde ise meslek odamız tarafından bireysel ya da işbirliğine dayalı olarak organize edilmeye çalışılmaktadır. Tarımsal öğretimle ilgili kurumların geçirdiği birçok aşamalardan sonra 1933’te Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü ile ziraat mühendisliği meslek disiplininin çağdaş tarım tekniklerini öğretme ve yayma konusunda gösterdiği aşama sayesinde tarım sektörümüz, bitkisel ve hayvansal üretim deseni ile Türkiye’de sosyal ve ekonomik yapının en kırılgan olduğu dönemlerde dahi toprağı işledi, bitkiyi ve hayvanı besledi, büyüttü, ülke insanını doyurdu, insanlara iş ve aş sağladı, dışsatıma katkı yaptı, sanayi sektörünü destekledi.
Bu sürece katkı sağlayan tüm tarımcılara, huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Ülkenin taşında toprağında emeği olan meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenlerin ruhları şad olsun, aramızdaki büyüklerimize şükran duygularımızı Ziraat Mühendisleri Odası adına iletmekten onur duyarız, görev biliriz.
Bilindiği üzere, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 6235 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup üyelerinin mesleki faaliyetlerini düzenlemek, gerektiğinde çalışmaların meslek etiği kurallarına göre yürütülmesini sağlamak adına denetlemek, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı koyacak çalışmaları yapmak ve mesleki çıkarlar açısından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yürütmekle yükümlüdür. Ancak, bunun yanında kamu kurumu özelliğinde olması nedeniyle de sorunlara ve çözümlerine bireysel değil kamusal fayda açısından yaklaşmak durumundadır. Günümüzde çoğu kez bunun ayırtının iyi yapılamıyor olması en büyük dezavantajı oluşturmakta, hem bireysel hem de toplumsal anlamda yanlış yönelimlere girilmesine neden olmaktadır. Meslek Odalarının bu işlevini en iyi bilmesi gereken kesimlerin veya bireylerin bile yanılgıya düştüklerini sıklıkla ve üzülerek gözlemlemekteyiz. Mesleki ve kamusal faydanın yanında elbette mesleki faaliyet alanı ile ilgili gelişme ve uygulamalara da ilgisiz kalınması beklenemez. Bu bağlamda, hizmet götürdüğü kırsal kesim toplumunun sorunlarının çözümü ve yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi yönünde atılacak adımlara da destek vermek, omuz vermek durumundadır. İşte bu türden panel, konferans vb. toplantıların düzenlenmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği olarak hemen her yıl kendi başımıza veya çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak bu türden bilgilendirme toplantılarını düzenlemeyi kendimize ödev edindik. Bu yıl tarım haftası konferansı için konuyu tarımın temeli ve olmazsa olmazı olan "toprak" temalı olarak belirlemeyi uygun bulduk. Bu önerimizi ve işbirliği talebimizi götürdüğümüz Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de konuya olumlu bakması ve çok sıcak yaklaşması işimizi bir hayli kolaylaştırdı. Bu bağlamda belirttiğim her iki kurumun yetkililerine buradan huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Tabi ki, konu toprak ve bitki besleme olunca böyle bir panelin yıllardır bu alanda da çalışmalar ve araştırmalar yürüten bu kurumda yapılmasından daha doğal bir şey olamazdı. Nasıl ki tarımın temeli toprak, harcı su ve güneş ise, tarımsal ar-ge faaliyetlerinin de temeli veya alt yapısı burada ve benzeri kurumlarda yürütülen toprak ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırmalardır. Çünkü toprağımızı ve suyumuzu kullanılır olmaktan çıkarmışsak, tarımı çoktan gözden çıkarmışız demektir. O nedenle bu kurumlara sahip çıkılması, korunup geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, İl Özel İdarelerine de önemli görev düşmektedir. Çünkü mikro havzalar bazlı ve küçük su kaynakları ile ilgili yatırım uygulamaları bilindiği üzere 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasından bu yana İl Özel İdarelerinin sorumluluğundadır. O nedenledir ki, İl Özel İdareleri doğrudan hizmet alanları ile ilgili olan araştırmalarla ilgilenmek ve bu araştırmaları yürütmekle yükümlü olan kurumlarla ilişkilerini daha fazla geliştirmek ve desteklemek durumundadırlar. İçinde bulunduğumuz bu araştırma kurumunun varlığı Kırklareli için bir avantaj ve kazanç olarak algılanmalı ve bu avantajın çok daha iyi değerlendirilmesinin yolları hep birlikte aranmalıdır. Bu arayış sonucunda gelinen düzey kaçınılmaz olarak en başta Kırklareli ve Trakya üreticisine yansıyacaktır” dedi. 
Konferansa ta Gübretaş Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hasan Taşova; Trakya bölgesi topraklarının bitki besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi veri tabanının oluşturulması ve haritalanması, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Gürbüz; topraklardaki sorunların tarımsal üretime etkisi, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlker Kurşun; toprak analizlerine dayalı gübreleme önerileri konuların çeşitli bilgiler verdi. (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here