Trakya hayvancılıkta Hollanda olma yolunda

13
* AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam; “Finansal
boyutuyla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde ilk olan Hayvancılıkta % 0
Faizli Kredi Uygulaması 2011 yılında da devam edecek” dedi.

HABER MERKEZİ
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ahmet Gökhan Sarıçam, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde ilk olarak kendi iktidarları döneminde başlatılan Hayvancılıkta % 0 Faizli Kredi Uygulaması’nın 2011 yılında da devam edeceğini belirtti.
Trakyalı üreticilerin bir an önce süt miktarını ve kalitesini arttırmaya yönelik “Beyaz Süt Projesi”ni benimsemelerinin, ileriye yönelik kendilerine büyük bir menfaat sağlayacağını ifade eden Sarıçam şunları kaydetti:
“Hükümetimizin iktidara geldiği 2002 yılında ülkemizde toplam büyükbaş hayvan varlığı 9,8 milyondu ve bunun yalnızca 1 milyon 862 bin tanesi “Kültür Irkı”ndan idi. Ve toplam süt verimi 2002 yılı itibariyle 8 milyon 400 bin litre olarak tespit ediliyordu. 2009 yılında büyükbaş hayvan sayımız 11 milyon adeti bulmuştur. Ama bundan önemlisi, bu hayvanların 3 milyon 960 bin tanesi yapılan çalışmalarla “kültür ırkı” haline getirilmiş, böylece hayvan sayısında % 10 artış olmasına rağmen süt üretimi % 50 artarak 2009 yılında 12 milyon 500 bin litreye ulaşmıştır. Çünkü yıllık süt verimi; Yerli Kara Sığır cinsi 1 hayvanınki 800 litre, Yerli Irk Anadolu Kırmızısı cinsi 1 hayvanınki 2 bin 500 litre, Kültür Irkı Cinsi 1 hayvanınki ise 7 bin litredir.
Bu yıl Kurban Bayramı öncesi, Tarım Bakanlığı “Hastalıktan Ari Bölge” olarak ilan ettiği Trakya’ya Anadolu’dan hayvan girişini engelleyerek, hastalık riskini Trakya için sıfıra indirmiştir. İstanbul Avrupa yakası metropolünü dikkate alarak sadece Trakya bölgesi için ithalat izni verilmiş, uzun çalışmalar sonucu sağlıklı ve temiz hayvanlar tespit edilerek kontrollü olarak getirilmesi sağlanmıştır.
Ülkemizde 2010 Kurban Bayramında toplam 491 bin büyükbaş, 1 milyon 995 bin küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. İthal edilen büyükbaş toplamı 15 bin adet, küçükbaş ise 150 bin adettir. Bunlar iç piyasada üreticinin fiyatlarını etkilememiş, bunun yanında vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini ekonomik şekilde yerine getirmesini de sağlamıştır.
Daha önceki beyanlarımda da ifade etmiştim. Trakya toprakları, özelde de Kırklareli, AK Parti Hükümeti döneminde sanayi çöplüğü olmaktan kurtarılmıştır. Ve bu mümbit arazi üzerinde hayvancılık yapmak bakımından da en elverişli hale getirilmiştir. AK Parti hükümetinin Trakya’yı “hastalıktan ari bölge” ilan edip gerekli çalışmayı yapması sayesinde artık Trakya’da üretilen sütten imal edilen gıda ürünleri rahatlıkla Avrupa’ya ihraç edilebilecektir. Tek şart, Hastalıktan Ari Trakya Bölgesi’nde üretilen sütün kullanılmasıdır. Bunun ne anlama geldiğini iyi algılamak lazımdır. Böyle bir avantaj, hayvan ve süt üretimi noktasında Trakya’yı Hollanda ayarına en kısa sürede getirecek yolun başlangıcıdır. Birçok yatırımcı bunu gördüğü için Trakya’mızda çiftlik kurmak için projeleriyle başvurularını yapıyorlar.
Sözlerimi çarpıtarak siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren muhalefet milletvekilleri, zahmet edip Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne sorarlarsa şu anda 40 civarında proje için başvurulduğunu ve bunların 100 ile 500 büyükbaş hayvan yetiştirmek için izin beklediklerini görebilirler. Niyet okumak yerine bilgi içeren belgeleri okurlarsa, hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımıza Türkiye tarihinde ilk defa sunulan imkanlar görmüş olacaklar ve gelişigüzel konuşmaları da bırakacaklardır diye düşünüyorum. Trakyalı üreticilerimizin bir an önce süt miktarını ve kalitesini arttırmaya yönelik “Beyaz Süt Projesi”ni benimsemeleri, ileriye yönelik kendilerine büyük bir menfaat sağlayacaktır.
Bir başka önemli konu da, Tarım Bakanlığı tarafından 2010 yılı Ağustos ayında uygulamaya koyduğu % sıfır faizli (faizsiz) Hayvancılık Kredileri’nin 2011’de devam edip etmeyeceğidir. Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmeden aynı uygulamanın 2011’de de sürdürüleceği haberini aldım. Hemşerilerimizden bu konuyla ilgilenenlerin bilgisi olması bakımından detaylıca açıklama yapmayı uygun görüyorum.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan hayvancılık sektörüne dev katkı olarak 1 Ağustos 2010 itibariyle başlatılan uygulama 2011 yılında da devam edecektir. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni bir proje ile girişimcilere sıfır faizli yatırım ve işletme kredisi verilmeye başlanmıştı. Proje ile 34 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, ülke ekonomisine de yıllık 4 milyar 858 milyon 200 bin TL’lik katkı yapılacaktır.
Uygulama, Finansal boyutu ve uygulamadaki bazı özellikleri nedeniyle Cumhuriyet Tarihi’nin “İlk”lerinden olma özelliğini taşıyan projenin “Yatırım Kredileri” ahır, ağıl yapma, süt sağım tesisi kurma ve hayvan alımını kapsamaktadır. Bu krediyle süt sığırcılığında, damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine koyun ve keçi yetiştiriciliğinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ve manda yetiştiricilinde sıfır faizli kredi verilmektedir. Limitinin 7 milyon 500 bin TL olan kredinin, Geri ödemesi 7 yılda yapılmaktadır. En üst limitten kredi alındığında yaklaşık bin baş damızlık hayvan alımını karşılanabilmektedir.
Projenin sıfır faizli işletme kredisi ise Büyük Baş Besi Hayvancılığını kapsamaktadır. Bu proje ülkenin et üretimini artırma amaçlı bir çalışma olarak uygulamaya konuldu. Büyükbaş Besi Hayvanı alımı ve yem temininde kullandırılacak, bu kredi ise 2 yılda geri ödenecektir. Müracaatçı başına 3 milyon TL olarak belirlenen kredi ile üst limit krediyi kullanan bir yatırımcı yaklaşık bin Büyükbaş Besi Hayvanı besleyebilecektir.  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın projesi ile ilk yıl için 100 bin baş Damızlık Sığır-Manda, 2 milyon baş Damızlık Koyun-Keçi ve 600 bin baş Besi Sığırı hedeflenmiştir. Yine bu proje ile bir yılda 525 bin ton ilave süt üretimi, 260 bin ton yıllık ilave Et Üretimi, 85 bin baş yıllık ilave Buzağı Üretimi ve 1 milyon 728 bin baş yıllık ilave Kuzu Üretimi sağlanacaktır. İstihdama da önemli bir katkıda bulunarak 34 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak olan projenin bütçeye getireceği yük 1 milyar 300 milyon TL’dir. Projenin birinci yılının sonunda ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ise 4 milyar 858 milyon 200 bin TL olacaktır.
Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği konularında; En az 10 baş, Damızlık Etçi Sığır ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği konularında; En az 50 baş kapasiteye sahip  işletmeler yatırım kredisi için, Büyükbaş Hayvan Besiciliği konusunda; En az 10 baş kapasiteye sahip işletmeler işletme kredisi için Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurabilirler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here