“Torba Yasa’ya izin yok”

43
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu yaptığı basın açılamasıyla Torba Yasası’nı bir kez daha protesto etti.
HABER MERKEZİ 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu yaptığı basın açılamasıyla Torba Yasası’nı bir kez daha protesto etti.
13 Şubat 2015 Cuma günü saat 12.30’da Dingiloğlu parkı önünde toplanarak kortej halinde Karaumur Caddesi üzerinden Anıt Kültür Parkı’na kadar slogan atarak yürüyen TMMOB üyeleri daha sonra bir açıklama yaptı. İlk olarak bir konuşma yapan (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erol Özkan; “Ülkemiz gün geçtikçe daha derin bir karanlığın içine sürükleniyor. Emekçilerin hak ve kazanımlarına, halkın birikimlerine el koyan sömürü ve rant eksenli bir yıkım yaratılırken, bu yıkımın karşısında duran tüm engeller devlet içinde tekelleşmiş iktidar eliyle ortadan kaldırılmak isteniyor” dedi. 
*“Mesleğimize sahip çıkıyoruz”
Erol Özkan’ın konuşmasının adından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu adına Üye Ozan Balcı basın açıklamasını okudu. Balcı okuduğu basın açıklamasından şunları kaydetti;
“Kentlerimiz, topraklarımız, kamuya ve halka ait varlıklarımız ile mühendisler, mimarlar, şehir plancısı meslek örgütleri, yine iktidarın bir “torba yasa” tasarısı ile karşı karşıya.  Rant eksenli olan “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yasası ile imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında birçok değişiklik yapılması amaçlanıyor. Tasarı, ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı yeni sermaye birikimi rejiminin en başta hedeflediği alanların ve iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant tekeli alanı olarak yeniden biçimlendirilmesini hedefliyor.  Yalnız değiliz, ne işçiler, ne çocuklarımız, ne eğitim emekçileri, ne de mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, sağlık emekçileri, laiklik savunucuları, hiç kimse yalnız değildir. Biz gerçekte çoğunluğuz, biz halkız.  Halkımızın iradesi bugün yürüyüşümüzde, bugün “bilimsel ve laik eğitim için ayaktayız” boykotunda eğitim emekçileri, ailelerimiz ve çocuklarımızın boykotunda, DİSK’in Demokrasi, Sendikal Haklar ve Özgürlükler Çadırında, bugün DİSK’in mitingi ve TMMOB’mizin Olağanüstü Genel Kurulu ve Ankara Caddeleri’nde yankılanacaktır.  İşçisi, köylüsü, öğretmeni, sağlıkçısı, emeklisi, işsizi, yoksulu, mühendisi, mimarı, şehir plancısı ve bütün emekçileriyle ülkemizi, yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi, halkımızı, yani kendimizi savunduğumuz, mücadele birliğimizi sağladığımız ölçüde büyüyecek ve iktidarın dikta hevesini kursağında bırakacağız.” (kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here