“Torba Yasa Tasarısı” ve “Hükümet” protesto edildi

14
DİSK Genel İŞ Trakya Şubesi, 17 Aralık Cuma günü Lüleburgaz PTT’si
önünde bir basın açıklaması düzenleyip hükümeti ve torba yasa tasarısını
protesto etti.

HABER MERKEZİ

Genel-İş Sendikası Trakya Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Arda; “Hükümet Belediye işçilerini tasfiye ediyor” diye başladığı basın açıklamasında şunları kaydetti:
“Hükümet’in artık alışkanlık haline getirdiği yeni bir torba yasayla daha karşı karşıyayız. Hükümet, bu yöntemle, birçok düzenlemeyle birlikte, kamuoyunun gözünden kaçırmak istediği düzenlemeleri yasalaştırmaktadır.
Hiçbir demokratik ülkede uygulanmayacak bu yöntem 12 Eylül Darbesi ile kurulan yeni düzenin başlıca yasa yapma yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntemle kamuoyunun benimsemeyeceği birçok düzenleme gözden kaçırılmakta ve birçok hak kaybının yolu açılabilmektedir. Bu konudaki uygulamaların zirve noktası 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa Değişikliği olmuştur. İleri demokrasi safsatasıyla demokratik devletin en önemli ilkesi olan yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmış; yargı, yürütme organına bağımlı hale getirilmiştir.
Şimdi gündemde olan “ torba yasa tasarısı” ile işçilerin ve kamu çalışanlarının, çalışma koşullarını ve özlük haklarını değiştiren birçok düzenleme, sendikalara danışılmadan tepeden inme yöntemlerle kanun tasarısına eklenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi son derece önemli ve temel yasaların böyle bir yöntemle değiştirilecek olması ancak demokrasi dışı yöntemlerle yönetilen otoriter rejimlerde görülebilir. Böylece sendikalarla birlikte aslında TBMM iradesi de sakatlanmış olmaktadır.
Daha önce 21.04.2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan tasfiye genişletilerek yasa tasarısına dönüştürüldü. Fazla tepki çekmesin diye bir torba yasanın içinde birbirleriyle hiç ilgisi olmayan konuların arkasına tek bir maddeyle ekleme yapılıverdi. Bu tek madde ile yaklaşık 50 bin belediye işçisi belediyedeki işlerinden edilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında iradeleri dışında hizmetli olarak çalıştırılmaya zorlanacaktır. Bu şekilde belediyelerden sürülen işçiler, toplu sözleşmesiz çalışmaya mahkûm edilecekler ve şu anda geçerli olan toplu sözleşmeleri bittiği anda sahip oldukları ekonomik ve sosyal hakları kaybedeceklerdir. Belki de TEKEL işçileri gibi 4/c pozisyonu içine alınarak geçici personel statüsüyle ne işçi ne memur olmadan çalışmaya zorlanacak, birkaç yıl sonra da işlerinden edileceklerdir.
Bu torba yasa tasarısı ile Hükümet belediyeleri tümüyle taşeron şirketlere teslim etmektedir.
Artık çok açıktır ki, Hükümet, bu yasayla Belediyelerde kamu istihdamına son noktayı koymaktadır. Talebimiz başta yerel yönetimlerde çalışan işçilerle ilgili düzenleme olmak üzere işçiler ve kamu çalışanları ile ilgili düzenlemelerin torba yasa tasarısından çıkarılarak gündemden düşürülmesidir.
Yerel yönetimde çalışsın ya da çalışmasın bütün işçileri bu son dönemeçte torba yasa ile başlarına geçirilecek çuvala engel olmaya çağırıyoruz”.
Basın açıklamasının ardından, Torba Yasa Tasarısı’na karşı belediyede çalışan 94 işçinin imzaladığı dilekçeler,  Başbakanlık, SGK ve İçişleri Bakanlığı’na postalandı.(gk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here