“Toplumumuzun her kesiminin sorunlarını çözeceğiz”

17
Ülkemiz seçim sürecine girdi. 24. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne 4 aydan kısa bir süre kaldı.

HABER MERKEZİ
Yapılacak olan Genel Seçimler için Seçim Beyannamesi’ni ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Ocak 2011 Cuma günü düzenlediği toplantı ile açıklamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan yaptığı açıklamasında, vatandaşlarımıza ve hukuka saygıyı temel alan bir anlayışla yetmiş üç milyonla kucaklaşmak için yollarda olacaklarını belirterek, herkese ulaşılacağını ve herkesin derdini dinleneceğini ifade etti.
Toplumumuzun her kesiminin sorunlarının ve sıkıntılarının hafifletilmesi ve aşılması için; yoksulluk ve işsizlik, çalışanlara, emeklilere ve çiftçilerimize yönelik olarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan şunları kaydetti:
* “Her yıl 700 bin kişiye istihdam sağlanacak”
“Milletimizden yetki aldığımızda; Yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır. Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktım İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 320 TL) “Aile Sigortası Yardımı” ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır.
Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacaktır. Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır. Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri HİLALKART ismiyle harcama kartları verilecektir. Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen destek ödeme tutarları bu kartlara yüklenecektir. Küçük esnafın desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen mahaldeki (ilçe ve belde) esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacaktır.
65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir. Yaşlılara, günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş standartlarda bakım ve yardım hizmetleri sunulacaktır. Belli nüfusun üzerindeki yerleşim birimlerinde “Yaşlı Bakım Evleri” yapılması sağlanacaktır. Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması ve onun her türlü fiziki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için “Sosyal Bakım Yardımı” ödemesi yapılacaktır.
* “Ücretlilerin Gelir Vergisi Oranı yüzde 10’a indirilecek”
Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerini asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. Ücretlilerin Gelir Vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10’a indirilecektir. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B’li, 4/C’li, Vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni oluşturulacaktır.
Öğretmenlere, Araştırma Görevlileri’ne, Okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere 5000 göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira "Araştırma-Geliştirme Tazminatı" verilecektir.
* “Emeklilerimize Kışa Hazırlık Yardımı yapılacak”
Emeklilere her yıl bir defa Eylül ayı İçinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacaktır. Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel endekse göre yapılması sağlanacaktır. Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı da emekli aylıklarına yansıtılacaktır. Farklı emekli aylıkları uygulamasına yol açan düzenlemelerin ortaya çıkardığı mağduriyeti gidermek amacıyla intibak düzenlemesi yapılacaktır.
* “Tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak”
Tarımsal destekler kademeli olarak gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,5’u düzeyine çıkartılacaktır. Halen yüzde 0,5 olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1’e çıkarılacak ve yaklaşık 12,5 milyar lira Tarımsal Destek yapılacaktır.
Besi Hayvancılığı’nın desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 oranında arttırılacaktır. Hayvancılık Desteği, bugünkü 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar liraya yükseltilecektir. Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Mazot, Gübre, İlaç, Tohum ve Fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerin kullandığı bu girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kademeli olarak yüzde 50 oranında düşürülecektir. Sulamada ve Tarım İşletmeleri’nde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecektir. Et ve Balık Kurumu et piyasasını düzenleyecek etkin bir müdahale kurumu olarak yeniden yapılandırılacaklar. Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here