“Toplum Ruh Sağlığı Merkezi” hizmette

14
Ülkemizde ağır ruhsal bozukluğu (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar vb) olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, psikososyal destek hizmet verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için Kırklareli Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmet vermeye başladığını belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. M. Mustafa Saymaz şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“Bu kapsamda bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimine uğramış, şizofreni ve benzeri psikolojik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıkları olan hastaların topluma tekrar kazandırması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hastalık durumlarının daha yakından değerlendirilmesi, tedavi edilmesi ve izlenmesi de merkezimizin hedefleri arasındadır.
Merkezimize devamı sağlanan hastaların farmakolojik tedavisine devam edip etmediği, ilaçlarını doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı, tedavi ekibi tarafından takip edilecektir.
Ayrıca merkeze devam eden hastalara, merkezde görevli psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından uygulanacak olan bireysel terapi, grup terapisi ve uğraşı terapisi yöntemleriyle yaşam becerileri arttırılacaktır.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmet verdiği bölgede ikamet eden ağır ruhsal bozukluğu olan hastaları, aile hekimleri, psikiyatri klinikleri, Valilik, Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tutulmakta olan kayıtları da kullanarak tespit edecek ve kendi veri tabanını oluşturacaklar.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde, hastalara psikososyal beceri eğitimi verilmesi için, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak resim, müzik, bilgisayar ve mis sabunculuk gibi kurslar düzenlenerek hastalara beceri kazandırılacaktır. 
Merkeze devamı sağlanamayan hastaların kendileri veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret edilmesi ve bu ziyaretler sırasında tedavisinin uygulanması, ailenin ve hastanın bilgilendirilmesi ve hastanın merkeze yönlendirilme çalışmaları yapılması, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde, hasta ve ailelerine  psiko-eğitim verilmesi, toplumun bu tür psikiyatrik hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi yoluyla bu hastaların toplum tarafından damgalanmalarına karşı çalışmalar yapılması da hedeflenen çalışmalar arasındadır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.