TMSF, Lüleburgaz’daki Ak Nişasta’yı satışa çıkarıyor

29
TMSF, Lüleburgaz’daki Ak Nişasta’yı satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Akmaya, Lüleburgaz ilçemizdeki Ak Nişasta, Avpil PVC ve Kapı Sistemleri, Entil Döküm ile Berolina Plastik’in ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

Ihaleler, kapalı zarf ve açık artma usullerinin birlikte uygulanması şeklinde gerçekleştirilecek.

TMSF’nin, bazı şirketlerin iktisadi ve ticari bütünlüğüyle birlikte satışa çıkarılmasıyla ilgili ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ilana gore kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olan ihaleler, Kurul’un onayı ile sonuçlandırılacak. Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihalelere açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler peşin olarak dolar cinsinden verilecek.

Şirketlerin geçmiş dönem borçları ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar yönetmelik çerçevesinde yapılan işlemlerin tamamlanması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecek. Ihale bedeli ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesinin ardından Kurul’ca belirlenen sure içinde peşin ödenecek. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacak. Söz konusu şirketler, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılacak.

Ak Nişasta 22.4 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkacak

Ak Nişasta ticari ve iktisadi bütünlüğü’nün ihalesi 17 Şubat 2010 tarihinde saat 11.00’de Fon’un Büyükdere’deki binasında gerçekleştirecek. Ak Nişasta ticari ve iktisadi bütünlüğü kapsamında TMSF tarafından borçlarına karşılık haczedilen, Kırklareli Lüleburgaz’daki Ak Nişasta üretim tesisi bünyesinde bulunan gayrimenkuller, makine ve teçhizat gibi menkuller ile markalar bulunacak.

Muhammen bedeli 22 milyon 400 bin dolar olarak belirlenen Ak Nişasta ticari ve iktisadi bütünlüğünün ihalesine katılmak isteyenlerin 2 milyon 240 bin dolar nakit teminatı yatırması gerekecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 16 Şubat 2010 tarihinde saat 17.00’ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

Ak Nişasta ticari ve iktisadi bütünlüğünün şartnamesi, ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar satış komisyonu onayını taşıyan şartnameyi imzalayarak ihaleye katılabilecek. Bunun icin de şartnameyi satın almak isteyenlerin bin doları yatırmaları ve dekontu satış komisyonuna elden teslim etmeleri gerekecek. Tesis ziyareti 14 Aralık – 05 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Kurul’un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 19 Şubat 2010 tarihinde saat 14.00’de yapılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here