“TMO, üretici mağduriyetinin oluşmaması için gerekli tedbirleri alacak”

12
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek, çiftçilerin Toprak Mahsuller Ofisi’nden olan alacakları ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesine cevap geldi.


HABER MERKEZİ
Milletvekili Av. Dibek’in sorduğu sorular ve Bakan Eker’in verdiği cevaplar şu şekilde açıklandı:
“11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ. Ana Statüsü 4’üncü maddesi l’inci fıkrası l’inci bendinde, "Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev’i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak" Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ.’nin görevleri arasında sayılmaktadır. Buna göre,
Soru-1: 2007-2008-2009 yılları ile 2010 yılı ilk çeyreği itibariyle ülkemiz genelinde ve Seçim Bölgem Kırklarelinde çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.’ye hangi ürünlerden ne kadar ürün teslim etmişlerdir? Söz konusu ürünlerin karşılığında çiftçilerimize ne kadar ödeme yapılmıştır?
Soru-2: Anılan yıllar itibariyle ülkemiz genelinde ve Seçim Bölgem Kırklareli’nde çiftçilerimizin Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ.’den ne kadar alacağı bulunmaktadır? Çiftçilerimizin alacaklarının ne zaman ödenmesi planlanmaktadır?
Cevap 1-2: TMO hububat alım dönemi hasatla birlikte başlamakta ve bir sonraki yılın hasadına kadar devam etmektedir. 2009/2010 alım döneminden üreticilere vadesi gelmemiş 24.548.- TL borcumuz bulunmaktadır. 2009 alım döneminde çeltik fiyatı piyasada oluştuğundan müdahale alım fiyatı açıklanmamış ve dolayısıyla alım yapılmamıştır. 2010 yılı cari tarihe kadar Kırklareli ilinde yapılan emanetten peşine dönen alım miktarı 100 ton olup, bu miktar yukarıdaki tabloda 80.421 tonluk alım miktarı içerisinde yer almaktadır.
Soru-3: Teslim ettikleri ürünlerin karşılığı olan paraları alamadıkları için bankalara olan borçlarını ödeyemeyen üreticilerimizin bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya ödeme kolaylığı sağlanması için bakanlığınızca hükümet nezdinde girişim yapılması düşünü1mekte midir?
Cevap-3: Ekonomik krizin olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesini teminen 2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya koyulan ödeme kolaylığı paketi çerçevesinde; Ziraat Bankasınca ilgili Kararnameler kapsamında kullandırılan  ve/veya ertelenen düşük faizli kredilerin vadesinin, işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda 31.03.2010 tarihi itibarıyla, 216.436 üreticinin 3.018.700.000 TL tutarında kredisi vade uzatımına tabi tutulmuştur.
Diğer taraftan 31.03.2010 tarihi itibarıyla, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına aktarılmış olan alacaklardan, Türkiye genelinde, 6.931 üretici üzerinde 68.721.000 TL banka kaynaklı tarımsal krediden kaynaklı, Ziraat Bankası alacağı yeniden yapılandırılmıştır.
Tarım Kredi Kooperatiflerince ise vadesinde ödenemeyen borçlar için ortaklarına 90 günlük idari takip süresi tanınmakta, bu süre içerisinde ortaklar hakkında icra takibi yapılmamaktadır. İdari takip süresinde ödenmeyen borçlar için icra takibine başlanmaktadır.
İcra takibinde olan Tarım Kredi ortakları da dahil olmak üzere, Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçen borçlarını ödeme istek ve gayreti içerisinde olan Tarım Kredi ortaklarına, borçlarını ödeyebilmelerini teminen bazı ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır.
Vadesi geçen borcunun asgari %75’ini ödeyen ortaklara, kalan kısmı için yeni kred i kullandırılarak bu borçlarına mahsup edilmekte veya ödeme günü itibariyle faizli borçlarının en az %25’ini peşin ödemeleri kaydıyla kalan borçları için peşinat ödeme tarihinden itibaren 1 yılı geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla taksitle borçlarını ödeme imkanı sağlanabilmektedir.
Soru-4: 2010 hasat yılı yaklaşırken, bu yıl için ülke genelinde ve seçim bölgem Kırklareli’nde Toprak Mahsulleri Ofisi olarak hangi ürünlerden, hangi miktarlarda ürün almayı planlıyorsunuz?
Cevap-4: TMO Kırklareli ili genelinde; Kırklareli Şube, Babaeski ve Lüleburgaz Ajans, Ahmetbey Tesisli Ekibi olmak üzere 4 noktada faaliyet göstermektedir.
TMO alımları, üretim ve piyasa şartlarına bağlı olarak yıldan yıla değişiklik göstermekle beraber, Kurumumuzca 2010 yılı için yapılan değerlendirmede iklim koşullarında önemli bir olumsuzluk yaşanmaması halinde ülkemiz buğday üretim sezonunun iyi geçeceği tahmin edilmektedir.  Dolayısıyla Kırklareli ili genelindeki üretimin de en az geçen yıl seviyelerinde olması beklenmektedir.
2010 yılında Kırklareli’nde çeltik ekilişleri henüz başlamıştır. 2010 yılı ekiliş döneminde Kırklareli il genelinde 1.500 Ha alanda çeltik ekimi yapılacağı ve 14.000 ton ürün elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu miktardan ne kadar çeltik ürününün TMO’ya arz edileceği bilinmediğinden alım miktarı verilememektedir.
TMO tarafından buğday ve çeltik piyasaları yakından takip edilmekte olup, 2010/2011 hasat döneminde yurt genelinde üretici mağduriyetinin oluşmaması için gerekli her türlü tedbir, TMO tarafından alınmaya devam edilecektir.” (s)

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here