Temmuz ayına kadar diyaliz cihazı artırımına gerek duyulmayacak

5
*Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli genelinde 235 böbrek
yetmezliği hastasının 71 diyaliz cihazı kullanarak 3.30 cihaz oranına
ulaşmasından ötürü 2011 yılı Temmuz ayına kadar cihaz artırımına gerek
duymayacakları kararı aldıkları ile ilgili bir değerlendirme raporu
sundu.

HABER MERKEZİ
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2010 tarih ve 27853 sayılı emirlerine istinaden Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca, Kırklareli İl  Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Çerit, Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Ayşe Nur Karateke, Diyaliz Sertifikasına haiz Uzman Dr. M. Kemal Özbek ve Uzman Dr. Rıfat Kılıç tarafından "Diyaliz Merkezleri Başvuruları Değerlendirme Komisyonu" oluşturuldu. 21.01.2011 tarihinde toplanan komisyon hazırladıkları “Diyaliz Hizmetlerinin Değerlendirme Raporu” şu hususları saptadı;
“1-Hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla İlimiz Kırklareli ve Lüleburgaz ilçelerindeki Diyaliz Merkezleri’ne başvuran son dönem böbrek yetmezlikli hastalarımız İlçeler bazında göz önüne alındığında;
Kırklareli merkez ilçesindeki 2 diyaliz merkezine genellikle merkez ilçenin hastalarının geldiği, Lüleburgaz ilçesine ise diğer ilçelerin hastalarının müracaat ettiği tespit edilmiştir. Hepatitli hastalar ve cihazlar ayrı tutularak diyaliz merkezlerinin hasta/cihaz oranları değerlendirildiğinde Kırklareli merkez ilçesinin hasta /cihaz oranının 3.68, Lüleburgaz ilçesindeki diyaliz merkezlerinin ise 3,20 olduğu anlaşılmıştır. Oysa İl geneli total olarak hesaplandığında hasta/ cihaz oranının 3.30’de kaldığı görülmüştür. Bu yüzden hakkaniyete uygun verimli hizmet sunulabilmesi için Kırklareli ilinin
1. Bölge: Kırklareli merkez ve Kofçaz,
2. Bölge: Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Pınarhisar şeklinde 2 bölgeye ayrıldığı bunun yine aynı şekilde kalmasının uygun olduğu,
2- İlimizde Merkez ilçede biri özel, biri devlet hastanesi bünyesinde olmak üzere iki adet, Lüleburgaz İlçesi’nde üçü özel, biri devlet hastanesi bünyesinde olmak üzere dört adet diyaliz merkezi bulunmaktadır. İlin nüfus dağılımı ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illeri perifer ilçelerinin karayolu olarak doğal akışına paralel olan bu durum, ilin üçüncü büyük ilçesi Babaeski’nin Lüleburgaz İlçesi’ne E 5 karayolu üzerinden 20 km uzaklıkta olduğu da düşünüldüğünde makul görülmektedir.
Faaliyette olan bu merkezlerden Kırklareli Merkez ilçede tedavi gören 59 hasta mevcut iken, cihaz sayısı 16 olup, makine kullanım kapasitesi 3.68’dir. Lüleburgaz İlçesi’nde ise tedavi gören 176 hasta mevcut iken, cihaz sayısı 55 olup makine kullanım kapasitesi 3,20’dir.
Yönetmelik gereği bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı dört veya üstü olması gerekirken bizim ilimiz için 235 hasta/ 71 cihaz oranı 3,30’ye tekâmül ederek 2011 yılı Temmuz ayına kadar cihaz artırımına gerek duyulmayacağı kararına varılmıştır.” (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here