TC. PINARHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

17
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü 421 parsel numaralı 5200 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tmlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 20.800,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 10:30 -10:35 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 10:30 -10:35 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi  Erenler Köyü 344 parsel numaralı 11.200  m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 44.800,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 10:40 -10:45 arası
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü 649 parsel numaralı 3.000 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti :18.000,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 10:50 -10:55 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 10:50 – 10:55 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı On Bahçesi
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü Ayvalı Geçit mevki 285 parsel sayılı 4.600 m2
taşınmazın killi-tınlı  yapıya  sahip   olduğu,  sulama  imkanının  olmadığı, arazi  üzerinde ağacın mevcut olmadığı, dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekiminin yapıldığı görülmüştür.
Kıymeti : 18.400,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:00-11:05 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:00-11:05 arası
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli ili Pmarhisar ilçesi Erenler Köyü 854 parsel numaralı 11.000 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 33.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:10-11:15 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:10-11:15 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    : Kırklareli ili Pmarhisar ilçesi Erenler Köyü 288 parsel numaralı 5052 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 12.554,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:20-11:25 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:20-11:25 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli  ili Pmarhisar ilçesi Erenler  Köyü 546  parsel numaralı 4600  m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti :16.100,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:30 -11:35 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:30 – 11:35 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli ili Pmarhisar ilçesi Erenler Köyü 747 parsel numaralı 3.000 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 9.000,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:40 – 11:45 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi Erenler Köyü 333  parsel numaralı 6.300 m2
miktarındaki taşınmazın buğday ekili olduğu, killi-tınlı yapıya sahip olup, sulama imkanı bulunmamaktadır. Arazi üzerinde ağaç mevcut değil, arazi üzerinde dönüşümlü olarak bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği ekimi yapılır.
Kıymeti : 25.200,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/02/2015 günü 11:50 -11:55 arası
2. Satış Günü : 02/03/2015 günü 11:50 -11:55 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek sattı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur, Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan Oİunur.07/12/2014
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 738 B.İ.B.        19.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here