TC KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ

16
2013/280 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/280 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli. Merkez İlçe. 1326 Ada No, 7 Parsel No, Camikebir Mahallesi, B Blok 3. Kat 8 Bağımsız  Bölüm Konut çatı  arası  piyesli konut olup Normal 3. katta 3 Oda. Salon, Mutfak, Giriş Holü. Banyo. Tuvalet ve Balkon (2 Adet) bölümleri ile Çatı arası katında ise 3 Oda, Hol ve duş bölümleri mevcuttur. Giriş kapısı çelik dış pencereler ise plastik doğramadır. Asansör olup faal de-ğildir. Doğalgaz boruları çekilmiş henüz doğalgaz saati bağlanmamıştır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Çatı piyesli konutun bürüt alanı 178.0 m2 dir. 
Adresi : Karakaş Mah. Sinan Demir Sok. Mimar Sinan Apt. No: 1 K: 3, D: 8 KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 1002.0m2
Arsa Payı : 26/320
İmar Durumu   : Blok nizam 4 katlı İnşaat adası içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 173.234,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 15/12/2014 günü 12:40 -12:45 arası
2. Satış Günü : 09/01/2015 günü 12:40 -12:45 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bede-linden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/280 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/11/2014
*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Ali Türe
İcra Müdür Yardımcısı
39249
SAYI: 652 B.İ.B.        18.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here