TBMM Başkanı Şahin’e sordu, Başkanvekili Pakdil cevapladı

9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Komisyonu Üyesi ve Kırklareli
Milletvekili Av. Turgut Dibek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından cevaplandırılması istemiyle sunduğu
soru önergesi TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından
cevaplandırıldı.

HABER MERKEZİ

Dibek, TBMM Başkanı Şahin tarafından cevaplanmasını istediği soru önergesinde şunları kaydetti;
“2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2005 yılında yaptırdığı tadilatlar için 5 milyon 370 bin 625 YTL harcamıştır. Meclisin Laminent parke ve yer döşemesi işleri ihalesini Bahadır Halıcılık San. Tic. Ltd. Şti. 174 bin 431 YTL’ye kazanmıştır. Bugün yayımlanan 27786 sayılı Resmi Gazetenin çeşitli ilanlar bölümünde TBMM Genel Sekreterliği Satın Alma Müdürlüğü, Bahadır Halıcılık San. Tic. Ltd. Şti.’yi 1 yıl süre ile tüm ihalelere katılmaktan men etmiştir.
Buna göre,
-2005’te meclisten ihale alan söz konusu şirket, bu tarihten günümüze, TBMM ve TBMM’ye bağlı kurum ve kuruluşlardan başka ihale almış mıdır?
-Söz konusu şirketin 2005’ten günümüze toplam ne kadar bedel ile meclis ve bağlı kurum ve kuruluşlarından ihale almıştır?
-2005’teki ihale ile ilgili bir usulsüzlük tespit edilmiş midir?
-Söz konusu şirketten meclis ve bağlı kurum ve kuruluşlar doğrudan temin ile mal ve hizmet satın alınmış mıdır? Alındıysa ne kadar bedel ödenmiştir?
-TBMM tarafından 1 yıl süre ile ihaleye girmesi yasaklanan firma, Kamu İhale Kanununun 17’inci maddesi çerçevesinde hangi suçu işlemiştir? Şirkete Kamu İhale Kanununun 58’inci maddesine göre verilen men cezası neden alt sınırdan uygulanmıştır?
-Söz konusu şirketin yönetiminde ihalenin alındığı tarihte kimler vardır? Bugüne kadar söz konusu şirketin yöneticileri değiştiyse bugün kimler şirketin yöneticileridir?”
Milletvekili Dibek’in sunduğu soru önergesine TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil şunları kaydetti;
“-Bahadır Halıcılık San. Tic. Ltd. Şti.; 2005 yılında Kurumumuzun açmış olduğu laminat parke ve PVC yer döşemesi ihalesini 174.431 TL, 2010 yılında halı alımı ihalesini ise 125.080 TL bedel ile kazanmış olup bu iki ihalenin dışında başkaca bir ihale kazanmamıştır.
-Söz konusu şirketin 2005 yıllından günümüze almış olduğu ihalelerin toplam bedeli 299.511 TL’dir.
-2005 yılında yapılan ihale ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.
-Söz konusu şirketten doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet satın alınmamıştır.
-Söz konusu şirket 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlardan herhangi birini işlememiştir.
Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 35 inci maddesi sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesini düzenlemektedir. Sözleşme söz konusu madde gereğince feshedilmiştir.
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun "Yasak fii1 ve davranışlar" başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi; "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek", yine aynı Kanunun "ihalelere katılmaktan yasaklama" başlıklı 26 ncı maddesi; "25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir" hükmü içermektedir.
Yüklenici şirketin taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edildikten sonra, yüklenici şirket hakkında, 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi gereğince işlem tesis edilmiştir.
-2005 ve 2010 yıllarına ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin incelenmesinden söz konusu şirkette; 2005 yılında Şirket Müdürü Ahmet Özer’in ortaklık payının yüzde 95, diğer ortak Mesut Özer’in ortaklık payının yüzde 5 olduğu, 2010 yılında Şirket Müdürü Selçuk Özer’in ortaklık payının yüzde 49.5, diğer ortak Sefa Bahadır Özer’in ortaklık payının yüzde 50.5 olduğu anlaşılmıştır.” (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here