TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

8
T.C. 
KIRKLARELİ
 İCRA DAİRESİ
2013/383 ESAS 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : KIRKLARELİ İl, MERKEZ İlçe, 121 Ada No, 7 Parsel No, Köy içi Mevkii, Ahmetçe  Köyü, 
 EV BİNASI: Tek katlı bir yapı olup Çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. 3 odadan iba-  ret olup zemini betondur. Giriş Kapısı Dimer dış pancereler ahşap doğramadır. Bürüt  alan 59,m2 dir.
AHIR BİNASI : Tek katlı bir yapı olup ahşap çatı üzeri kiremit örtülüdür. duvarları tuğla biriketle örülü olup dış cephesi sıvasızdır. Bürüt alanı 41 m2 dir.
Adresi : Ahmetçe Köyü – KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 496,00 m2
Arsa Payı : Tam.
İmar Durumu : Alt ölçekli imar planı gerektirmeyen yapıların yapılabileceği parsellerin imar planında  imara esas yol bağlantısının sağlanması şarttır.
Kıymeti : 31.981,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 31/05/2013 günü 10:20 -10:25 arası
2. Satış Günü : 25/06/2013 günü 10:20 -10:25 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliye Girişi Zemin Kat İcra Dairesi Önünde
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüç-hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada is-tekli bulunmadığı takdirde elektronik "ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen de-ğerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artıra-na ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gere-ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/383 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17.04.2013 
*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.  
    ALİ TÜRE
İcra Müdür Yardımcısı
39249
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahilidir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir
SAYI:215                                                         (B.İ.B.)                                                      02.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here