Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvuruları başladı

6
* Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı’nın 10 Nisan 2011 Pazar günü yapılacağı bildirildi.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı’nın 10 Nisan 2011 Pazar günü yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları,  Bakanlık Makamının 18.10.2010 tarih ve 7289 sayılı Olurları ile yürürlüğe konmuştur.  
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 6. maddesinin, 1. fıkrasında, "Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı UTEM tarafından belirlenen yerlerde yapılır." ve 6. maddesinin 3. fıkrasında "Sınav tarihi ve sayısı her yıl ocak ayında ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğün web sitesinde ilan edilir"  hükümleri yer almaktadır. Buna göre 2011 yılında iki defa Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı düzenlenecektir.
Yukarıdaki hükümler kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavlarından ilki 10 Nisan 2011 tarihinde saat 10.00’da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir. Sınav 120 dakika sürecek, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli  test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70’dir. İkinci sınav tarihi ise daha sonra duyurulacaktır.
* Başvuru sırasında istenen belgeler;
(1) Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;
a) Sınava müracaat için Genel Müdürlükçe hazırlanan matbu kişi bilgi formu.
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.
ç)  Dört adet vesikalık fotoğraf,
d) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,
 e) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir il/ilçe müdürlüğünce onaylı belge,
 f) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.
 Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 17 Şubat 2011 tarihi mesai bitimine kadar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7. maddesi hükümleri doğrultusunda İl Müdürlükleri’ne, Kamu Merkez Birimleri’nde görevli kişiler birimleri aracılığıyla UTEM’e başvurmaları gerekmektedir.
 Sınava girecek kişilerin listesi sınavdan 15 gün önce Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanacaktır. Sınav Giriş Belgeleri ise UTEM web sitesinden alınacak olup, sınava giriş ücretleri UTEM tarafından belirlenerek web sitelerinde yayımlanacaktır. Bu konuda detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.