Tarımla uğraşan yatırımcıların dikkatine!

20
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımla ilgilenenlere müjde verdi. Kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek için bir Hibe Programı yapan Bakanlık, yatırımcıların yararlanacakları proje için sadece 1 gün kaldı. Tarımı daha teknolojik çağa uygun şekilde yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken proje yatırımcılara büyük destek oluyor.
HABER MERKEZİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımla ilgilenenlere müjde verdi. Kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek için bir Hibe Programı yapan Bakanlık, yatırımcıların yararlanacakları proje için sadece 1 gün kaldı. Tarımı daha teknolojik çağa uygun şekilde yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken proje yatırımcılara büyük destek oluyor.
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği yayımlandı. 
Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 24 Aralık 2014 Çarşamba günü (bugün) proje başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.
9. etapta yatırımcıların hazırlayabileceği proje konuları;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi)
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, (Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri)
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
İlimizde, bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.
Proje limitleri 9. etapta Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.
Yatırımların tamamlanma tarihi 01 Aralık 2015’tir. Başvurusu kabul edilecek yatırımcıların Müdürlüğümüz ile 05 Mayıs 2015 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Ekonomik yatırımların KDV hariç bütçesinin %50’si hibe olarak, program kaynaklarından finanse edilecektir. KKYDP 9. Etap Uygulamaları hakkında detaylı bilgi Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.” (Berkay Çamlı)
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here