“Tarım ekonomik bir faaliyettir”

10
Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği, Kırklareli Tarım
İl Müdürlüğü ve Kırklareli Kent Konseyi tarafından 02 Nisan 2011
Cumartesi günü Kırklareli Halk Eğitimi Müdürlüğü’nde Dünya Su günü
olması münasebetiyle ‘Kırklareli ve Trakya’da Suyun Kullanımı ve
Yaşamımızdaki Yeri’ sempozyumu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan sempozyum, Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan’ın açılış konuşması ile devam etti.
Özkan, Bilimden sanata, teknolojiden ekonomiye kadar her alanda su, insan yaşamının vazgeçilmezi olduğu belirterek;
“Bu kaynağa o kadar bağımlıyız ki, sınırlı olduğunu bazen unutabiliyoruz. Nitekim tehlike çanları çalmaya başladı. Ancak çözüm için geç değil. Su kaynaklarımızı ulusal olarak korumanın yanı sıra bireysel su tasarrufu yöntemleriyle de yaşam standardımızı belirleyen ve dolayısıyla kültürümüze de hayat veren su kaynaklarımızı gelecek nesillere bırakabiliriz.
Dünya Yüzeyindeki Suların Sadece yüzde 1.76’sı İnsan Kullanımı İçin Elverişlidir ve Dünya yüzeyindeki suların yüzde 96,5’i denizlerde, yüzde 3,5’i ise karalardadır. Türkiye’de suyun yaklaşık olarak yüzde 75’inin tarımda kullanıldığı da düşünülürse, Kırklareli ve Trakya gibi geniş tarım alanlarına sahip ve ekonomisi önemli oranda tarıma dayalı bir bölgede yapılan bu panelin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Dünyamızın, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğinin su gibi duru, su gibi berrak, su gibi temiz, su gibi akıcı ve engelsiz olması dileği” dedi.
Kırklareli Tarım İl Müdür Hasan Çebi İse En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlıkların hayati faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için en önemli unsurun su olduğunu söyledi.
Çebi; “Dünyamızın %70’ini kaplayan su, bedenimizin önemli bir kısmını ve bitkilerin türüne bağlı olarak % 90 – 95’e varan oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Su ile bu kadar iç içe olmamıza rağmen sanılanın aksine oldukça sınırlı bir kaynaktır. Yani suya o kadar bağımlıyız ki, sınırlı olduğunu bazen unutabiliyoruz.
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km 3 olup, bu suyun yüzde 97,5’i tuzlu su, geriye kalan yüzde 2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Dünyadaki toplam su tüketiminin yüzde 73’e yakını ise sulamada geri kalan yüzde 27’lik kısım ise içme suyu olarak kullanılmaktadır. Bu nedenledir ki; hem ekolojik dengeyi bozmadan, hem de insanlarımızın sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su ve toprak kaynaklarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek en akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir.”
Yapılan açılış konuşmalarının ardında sempozyuma geçildi. ‘Kırklareli ve Trakya’da Suyun Kullanımı ve Yaşamımızdaki Yeri’ konulu sempozyuma Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Su Yönetim Bölüm Başkanı Dr. Ulviye Çebi ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Edirne Şube Müdürü İsmail Ülkü panelist olarak katıldı.
Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları ‘İklim Değişikliği ve Tarım’ konusunda küresel ısınmanın İnsan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazlarının doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklığının artmasını ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmekte olduğu belirtti.
Bakanoğulları; “Sera gazı emisyonlarındaki artış özellikle 1750’li yıllardan itibaren, yani sanayi devriminden günümüze net bir şekilde gözlemlenmektedir. Sera gazı ise atmosferde bulunan Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Su buharı (H2O) ve Diazot monoksit (N2O) gibi gazlar tarafından yer yüzeyinden yansıyan kızıl ötesi ışınların tutulması sonucu sera etkisi oluşur. Sera Gazı Emisyonları Dünya’da 2008 Yılı milyar ton 29,4 2000 yılı yüzde 100,0 Türkiye’de ise 2008 Yılı milyar ton 0,3, 2000 yılı yüzde 1,3’tür.
Tarım, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal hammadde üretmek ve üretilen bu hammaddeleri yarı ve tam mamul haline getirmek. Tarım, Bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojileri ve su ürünleri üretimi olarak 4’e ayrılır.
Tarımın en önemli özelliği çok fonksiyonlu olmasıdır. Gıda, yem, lif, yakıt ve diğer malları sağlar, ekosistem üzerinde etkilidir, sosyal yönü yaşam biçimidir, ekonomik yönü istihdam, milli gelir, çiftçi geliri, ticaret dünya nüfusunun yüzde 40’ının temel geçim kaynağıdır, dünyadaki toplam arazinin yüzde 40’ı tarım arazisidir, dünyadaki tarım işletmesinin yüzde 90’ının arazi büyüklüğü 2 hektarın altındadır.
Tarımsal üretim, başlıca dört etkene bağlıdır. İklim koşulları, toprak koşulları, tohumun nitelikleri ve tarım yöntemleridir. Tarım ekonomik bir faaliyettir” dedi.
Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Su Yönetim Bölüm Başkanı Dr. Ulviye Çebi ‘Tarımda suyun etkin kullanımı’ ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Edirne Şube Müdürü İsmail Ülkü ise ‘tarımda suyun yönetimi ve sulama işletmeciliği’ hakkında bilgiler vermesinin adından ‘Kırklareli ve Trakya’da Suyun Kullanımı ve Yaşamımızdaki Yeri’ sempozyumu sona erdi.
Sempozyuma Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan, Kırklareli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kırklareli Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdür Yardımcıları, personeli ve Kırklareli halkı katıldı. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here