Tarih ve Kültür Zengini: Vize

57
İstanbul’un yoğun ve sıkıcı hayatından sıkılanlar için İstanbul çevresindeki alternatif kentlerden olan Vize mütevazi nüfusu ama aksine zengin tarihi ve doğası ile keşfedilmeyi bekliyor.
HABER MERKEZİ
İstanbul’un yoğun ve sıkıcı hayatından sıkılanlar için İstanbul çevresindeki alternatif kentlerden olan Vize mütevazi nüfusu ama aksine zengin tarihi ve doğası ile keşfedilmeyi bekliyor. 
Aynı zamanda Byzas, Trak Dili’nde “Keçi” anlamına gelmekte olup Trakların çokça kullandıkları bir isimdir. Ayrıca Byzas isimli efsanevi bir Trak Kralı’nın adından geldiği söylenir ki bu Byzas Su Perisi Semestra’nın oğludur. Ayrıca Yunan Mitolojisi’nde Kaynak Perisi’nin adı Byzia’dır. Vize’nin her dönemde isminin suyunun bolluğu ile anıldığı düşünülürse bu da akla yatkın bir ihtimaldir. Vize’nin bilinen ilk resmi sahipleri Trakların bir kolu olan Astai’lerdir. Daha sonraları Persler, Romalılar, Keltler, Peçenekler, Bizanslılar, Bulgarlar hakim olmuş ve son olarak Osmanlılar ile Türk egemenliği başlamıştır.
Hep birlikte bu güzel şehrin tarihi mirasını ve doğal güzelliklerini tanıyalım…
1. VİZE KALESİ
Kırklareli Vize İlçesi’nde, kentin en yüksek tepesi olan akropolde kale ve bu kaleden ovaya doğru uzanan surların kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Vize Kalesi İç ve Dış Kale olmak üzere 2 bölümden meydana gelmiştir. Kale ve surlar Roma döneminde MÖ.72-76 yıllarında yapılmıştır. Surlara ait taşların büyük bir kısmı XIX. Yüzyıl’ın başlarında yerlerinden sökülerek bir çok inşaatta kullanılması oldukça trajikomiktir.
2. ANTİK TİYATRO (Odeon)
Türkiye Trakyası’nın tek Antik Tiyatrosu’dur. M.S. II. Yüzyıl’a tarihlenen Geç Roma dönemi eseri yapının sahne kısmının Bizans Dönemi’nde ciddi bir tahribata uğramıştır. Tiyatronun oturma kademeleri (cavea), bunların arasındaki yollar (parados), sahne binası (skene) ve orkestra bölümleri günümüze ulaşabilmiştir. Kazılar sırasında çok sayıda Roma Bizans ve Osmanlı Seramikleri, Cam ve Metal Buluntular ile ele geçirilen heykel sahne rölyefleri türlerinin en iyi örnekleri olup Kırklareli Müzesinde teşhir edilmektedir.
3.  AYA NİKOLA MANASTIRI 
Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biri olan bu manastır Vize’ye bağlı Kıyıköy Kasabı’nda yer alır.
6. Yüzyıl’daki Jüstinyen Dönemi’ne (M.S. 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. Yüzyıl’da önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Kayalara oyulmak sureti ile oluşturulan manastırın zemin katı kilise, daha aşağıda bulunan bodrum katı ise ayazmadır. Ayrıca keşişlerin dinlenme ve ihtiyaç hücreleri de mevcuttur.
4. KIYIKÖY KALESİ
Vize’nin Kıyıköy Kasabası’nı önemli oranda kuşatan yapı Bizans Dönemi’ne ait olup VI. Yüzyıl’da Jüstinyen Devri’nde yapılmıştır. IX. ve X. Yüzyıllarda tamir gördüğü üzerindeki harçtan anlaşılmaktadır. Kale , güneyde Kazandere, kuzeyde ise Pabuçdere arasında denize doğru uzanan bir yamaçta kurulmuştur.Kalenin batı cephesi düz araziye inmektedir. Doğu cephesi ise zemine kadar tahrip edilmiştir. Yıkılmayan yerlerinden surların kesme muntazam taşlarla kaplı, içinin moloz dolgu olduğu anlaşılmaktadır
5.  KÜÇÜK AYASOFYA KİLİSESİ (Gazi Süleyman Paşa Camii)
Mimar Sinan Mahallesi iç ve dış surlar arasında bulunan yapı VI. Yüzyıl’da Jüstinyen Dönemi’nde Dionysos mabedinin temelleri üzerine bazilika planında yapılmıştır. Ahşap çatı, taş ve tuğladan inşa edilmiş olan kilisenin 3 apsisi vardır. İçerisinde 3’er sütunlu, 2 sütun dizisi sonraki yıllarda payelere dönüştürülmüştür. Ahşap çatı bir süre sonra yıkılmış, XII.-XIII. Yüzyıllarda yerine yüksek kasnaklı bir kubbe oturtulmuştur. Kubbenin dışında kalan yerlerde tonoz örtü sistemi kullanılmış ve böylece Bizans Mimarlığı’nda görülmeyen değişik bir plan düzeni ortaya çıkmıştır.
Üst galeriye çıkışı sağlayan ahşap merdivenler günümüze kadar gelememiştir. Yapının Bizans döneminde fresklerle bezeli olduğu, günümüze kadar gelen izlerden anlaşılmaktadır. Güney nefte ki Deesis Kompozisyonu oldukça harap olmuş Naos’un güneybatısında ne olduğu anlaşılmayan başka bir fresk izi ile karşılaşılmıştır. Bunun yanı sıra Ermeni bir asilzadenin kızı olan ve Nicephoros Drunganion isimli Vize askeri birliğinin komutanı ile evlenen Vize’li Maria’nın fresk izine rastlanmıştır. Yapı Osmanlı hâkimiyeti sırasında Gazi Süleyman Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür.
6. ŞERBETDAR HASAN PAŞA CAMİİ 
Kırklareli Vize ilçesinde bulunan Hasan Paşa Camisi, kitabesinden öğrenildiğine göre Şerbettar Hasan Paşa tarafından XV. Yüzyıl’da yaptırılmıştır. Bu cami aynı zamanda Şaraptar Camisi olarak da tanınmaktadır. Cami kare planlı kesme taş ve moloz taştan yapılmış bir yapı olup, üzeri köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuş merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Girişinin önünde son cemaat yeri olduğu izlerinden anlaşılmaktadır. Aynı zamanda burada toprağa gömülmüş bir de çeşme bulunmaktadır. Günümüzde son derece harap olan yapı depo olarak kullanılmıştır. Minaresi kürsüye kadar yıkılmıştır.
7. CEHENNEM ŞELALELERİ 
Vize tarihi geçmişinin yanında insanoğlunu doğasıyla da büyülemektedir. Buna en iyi örneklerden biri Vize’nin Kızılağaç Köyü ve burada bulunan Cehennem Şelaleleri’dir. Cehennem Şelaleleri, dere yatağının aktığı vadi tabanı boyunca teraslar yaparak uzanan karstik kayaçlardan dökülen irili ufaklı bir dizi şelaleden oluşur. Cehennem Şelaleleri’ni oluşturan Kerevit derenin alt bölümlerinde eski su değirmeni kalıntıları da keşif yürüyüşçülerinin güzergâhları üzerindedir. Özellikle ilkbaharda doyumsuz güzellikler sunan Cehennem Şelaleleri son zamanlarda adını duyurarak medyada yer bulmuştur.
8. KIYI KÖY 
Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde ve Vize İlçesi’ne bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz’e bu kasabadan dökülmektedir. Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık ve ormancılıktır. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola Manastırı buradadır. İstanbul’dan günübirlik turlar veya geziler için uygundur. Kasaba yakınındaki Bahçeköy Manda Yoğurdu ile ünlüdür.  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here