“Taksitlerini ödeyemeyen mükelleflerimize kolaylık getirildi”

6
Kırklareli Defterdarı Mustafa Şahin, kamuoyunda “Vergi Barışı ya da Yeniden Yapılandırma” diye bilinen 6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitlerini ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden mükellefler için yeni bir ödeme kolaylığı getirildiğini belirterek şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“13.02.2011 tarih ve 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, Defterdarlığımıza bağlı Gelir Birimlerine 01 Haziran 2011 tarihi itibariyle 24 bin 916 başvuru gerçekleşmiş olup, süreç içinde taksitlerini ödemeyerek 6111 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden mükelleflerimiz olmuştur.
6111 Sayılı Kanun’a göre başvuran mükelleflerden taksitlerini ödemeyerek ihlal konumuna düşen mükelleflere yönelik 15 Haziran 2012 tarihinde 6322 Sayılı Kanunla yeni bir ödeme kolaylığı getirilmiştir.
Söz konusu Kanunun 42. maddesine göre mükelleflere getirilen kolaylıklar şu şekildedir;
a) 6111 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden borçlarını yapılandıran ve/veya matrah artırımında bulunan mükelleflerimizden 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren  6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 01 Temmuz 2012 – 31 Ekim 2012 tarihleri arasında ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.
b) 6111 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin 9. Fıkrasında; “Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergileri’ni, Gelir (Stopaj) Vergisi, Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi için 6111 Sayılı Kanun’un 2. maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin; taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri yada eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybederler.” hükmü yer almaktaydı. 
Açıklanan şekilde kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları; 01 Temmuz 2012 – 31 Ekim 2012 tarihleri arasında ödemeleri yada 01 Temmuz 2012 – 31 Ekim 2012 tarihleri arasında veya 15 Haziran 2012 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde  Mükelleflerimiz 6111 Sayılı Kanun Hükümleri’nden faydalanmaya devam edeceklerdir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here