T.C. PINARHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/10 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

6
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    : Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi Beylik Mah. 70 ada 37 parsel sayılı bahçeli kargir iki ev ve ahır niteliğindeki 800 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2 katlı yığma bina ve odunluk olduğu, 2 katlı binanın zemin katı 3 oda 1 mutfak, 1 banyo-tuvaletten, normal 1. katı 3 oda 1 banyo-tuvaletten oluştuğu, binanın doğramaları ahşap, çatısı ahşap, alaturka kremit kaplı olduğu, taşınmazın sobalı ol-duğu, odunluğun birketten yapıldığı, çatısı ahşap ve alaturka kremit kaplı olduğu, imar durumunun ayrık nizam 3 kat olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/02/2015 günü 10:30 -10:35 arası
2. Satış Günü : 27/02/2015 günü 10:30 -10:35 arası 
Satış Yeri : Pınarhisar Hükümet Konağı Ön Bahçesi
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvprrnalafı ilan olunur. 07/12/2014   
Zekeriya Kiraz
Satış Memuru  
     99257
SAYI: 739 B.İ.B.        18.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.