T.C.KIRKLARELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2014/27 SATIŞ

21
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, Haticehatun Mah. Hüsran Mevkii, 207 Ada No, 1 Parsel üzerindeki evin yıkılmış olduğu, boş arsa durumunda, ekonomik değeri olmayan ev enkaz ha-linde, parselin üç tarafı yollarla çevreli, köşebaşı parsel konumunda, şehre uzak, belediye hizmetle-rinden faydalanabilen, çevresinde elektrik ve su mevcuttur.
Yüzölçümü : 215m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planı içinde, konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam 4 katlı inşaat adası içinde 
Kıymeti : 32.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 12/01/2015 günü 10:30-10:35 arası
2. Satış Günü : 06/02/2015 günü 10:30-10:35 arası
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1 km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu Merkez/KIRKLARELİ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/11/2014
İLHAN ERDOĞAN
 Satış Memuru
      103325
SAYI: 696 B.İ.B.        29.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here