T.C.KIRKLARELİİCRA DAİRESİ2013/4002 ESAS TAŞINMAZIN

2
 AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 503 Ada, 4 Parsel’de kayıtlı olup; üzerinde A ile gösterilen tek katlı bir bina (çatısı ahşap, 2 oda, mutfak ve hol bölümünden oluşan, halen boş durumda, eski ve metruk bir vaziyette olan 65 m² olup, maddi değeri yoktur), B ile gösterilen üç katlı bir bina (çatısı olmayan, giriş kısmı 25 yıllık, üst katlar 3 yıllık olan, her bir daire 2 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümleri bulunan, ısınma şekli sobalı, elektrik ve suyu mevcut olup, toplam brüt alanı 252 m² dir.) C ile gösterilen tek katlı yapı (çatısı ahşap, üzeri kiremit olup, halen boş ve eski olan bu yapının brüt alanı 64 m²dir) 
Adresi : Kırklareli, Merkez, Karacaibrahim Mah. Maksutbey Sk. 1,3 ve 5 Nolu Bina-ların Bulunduğu Taşınmaz. Merkez/KIRKLARELİ 
Yüzölçümü : 1.824,50 m2
Arsa Payı : Borçlunun hisesine isabet eden 200/1379 kısmı satışa konudur. 
İmar Durumu : Şehir imar planı içinde, konut alanında kalmaktadır. 
Kıymeti : 58.795,00 TL (satışa konu 200/1379 hisseye isabet eden parasal değerdir.) 
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: S.S.Kırklareli Esnaf ve Sanatkarla Krde ve Kef. Koop.-40.000 TL ipotek
1. Satış Günü : 18/06/2015 günü 09:40 – 09:45 arası
2. Satış Günü : 13/07/2015 günü 09:40 – 09:45 arası 
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1.Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları topla-mını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değe-rin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İcra ve İflas Kanunu 127. madde gereğince iş bu ilan ilgililere tebliğ yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/ Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/05/2015
Musatafa Çakmak-30376
İcra Müdürü
SAYI: 265       B.İ.B.     14.05.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here