T.C.KIRKLARELİİCRA DAİRESİ2013/348 TLMT.

1
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1437 Ada No, 3 Parsel No, Karakaş Mahalle /Mevkii, 3 Bağımsız Bölüm Yapı kullanma izin belgesi henüz alınmamıştır. C1 Blok, Zemin katta bulunmakta o-lup, çocuk odası, salon, mutfak, hol, banyo, balkon ve wc’den ibarettir. Mimari projede bahse konu ta-şınmazın bitişiğinde 2 oda, salon, antre, banyo ve balkondan oluşan kapıcı dairesi bulunmakta olup, halen zeminde 3 nolu daire ile kapıcı dairesi arasındaki duvar kaldırılmış durumdadır. Giriş kapısı çelik, mutfak, antre ve banyolar seramik, dış pencereler plastik doğrama, konutun kapıcı dairesi dahil brüt alanı 120 m2, hariç 73 m2’dir. Bu bağımsız bölümün/bloğum projede belirlenen bağımsız bölüm nu-marası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. Eklenti bilgilerine göre 3 nolu kömürlük belirtilmektedir.
Yüzölçümü : 120 m2
Arsa Payı : 10/560
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planı içinde, konut alanında, ayrık nizam 4 katlı inşaat adası içindedir. On bahçe 5m, yan bahçe 3 m. TAKS:0,30, KAKS: 1,20
Kıymeti : 92.160,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : EUROBANK TEKFEN A.Ş. nin 100.000,00 TL ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/07/2014 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 08/08/2014 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1 km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu
2 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1437 Ada No, 3 Parsel No, Karakaş Mahalle/Mevkii, 5 Bağımsız Bölüm Yapı kullanma izin belgesi henüz alınmamıştır. Bahse konu konut Cl Blok, 1 katta bulunmakta olup, 3 oda, salon, mutfak, hol, 2 adet banyo, 2 adet balkon ve wc’den ibarettir. 120 m2, Tapu kaydındaki beyana göre bu bağımsız bölüm/lblok’un projede belirlenen bağımsız bölüm nu-marası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. Eklenti bilgilerine göre 5 nolu kömürlük belirtilmektedir.
Yüzölçümü : 120 m2
Arsa Payı : 10/560
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planı içinde konut alanında, ayrık nizam 4 katlı inşaat
adası içinde, önbahçe:5 m, yan bahçe 3 m TAKS:0,30, KAKS: 1,20
Kıymeti : 115.309,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : EUROBANK TEKFEN A.Ş. nin 150.000,00 TL ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/07/2014 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü : 08/08/2014 günü 14:40 -14:45 arası
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1 km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1417 Ada No, 1 Parsel No, Karakaş Mahalle/Mevkii, 7 Bağımsız Bölüm Yapı kullanma izin belgesi henüz alınmamıştır. Parsel üzerinde 4 katlı betonarme karkas bina mevcut, çatı piyesli konut olup, normal 3 kat 2 oda, salon, mutfak, hol, 2 adet banyo ve 2 adet balkon bölümlerinden, çatı piyesi ise kiler bölümünden ibarettir. Halen yerinde ise normal 3. kattaki iki balkon salon ve mutfak bölümlerine dahil edilmiştir. 2 adet banyo birleştirilerek tek banyo yapılmıştır.Çatı piyesinde ise teras bölümü daraltılarak iki oda ve banyo bölümleri ilave edilmiştir. Çatı piyesli konutun giriş ve iç kapıları yok, dış pencereler ısı camlı plastik doğramadır. Doğalgaz boruları mevcut, petekler hazır, takılı değil, mutfak dolapları ve tezgah yok, elektrik ve sıhhi tesisat boruları çekilmiş olup armatürler henüz takılmamıştır. Terasın zemini seramik, çatı piyesindeki odaların üzeri ahşap sunta, toplam brüt alan 135 m2’dir.
Yüzölçümü : 135 m2
Arsa Payı : 120/880
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planı içinde, blok nizam 4 katlı imar adası içindedir.
Kıymeti : 114.717,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : EUROBANK TEKFEN A.Ş.’nin 200.000,00 TL ipoteği mevcuttur.
1.  Satış Günü : 14/07/2014 günü 14:50 – 14:55 arası
2.  Satış Günü : 08/08/2014 günü 14:50 – 14:55 arası
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1 km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1448 Ada No, 1 Parsel No, Karakaş Mahalle/Mevkii, 9 Bağımsız Bölüm Yapı kullanma izin belgesi yok, D3 Blokta, 2 kat, 3 oda, salon, mutfak, 2 adet ban-yo, 2 adet balkon ve wc’den ibaretir. Salon ve odaların zeminleri laminat parke, diğer zeminler sera-mik döşelidir. Giriş kapısı çelik, oda kapıları ahşap, dış pencereler plastik doğramadır. Toplam alan 110 m2, eklenti bilgilerine göre 9 nolu kömürlük belirtilmemektedir.
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 1100/61600
imar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planı içinde konut alanında, ayrık nizam 4 katlı inşaat adası içindedir. 
Kıymeti : 110.596,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : EUROBANK TEKFEN A.Ş. 120.000,00 TL ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/07/2014 günü 15:00 -15:05 arası
2. Satış Günü : 08/08/2014 günü 15:00 -15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul Yolu 1 km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.                            
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını,özellikle faiz ve gi-derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil-gi almak isteyenlerin 2013/348 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-nur. 07/06/2014
İlhan ERDOĞAN
İcra Müdür Yardımcısı
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 310 B.İ.B. 14.06.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here