T.C.KIRKLARELİİCRA DAİRESİ 2014/911 ESAS

13
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, – Ada No, 949 Parsel No, Karanlık Orman Mevkii, Yündolan Köyü Köyü, Bölgede yetişebilen ürünün yetişmesine müsait Taşınmaz kuru özellikte 2. sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Yündolan Köyü Merkez / KIRKLARELİ 
Yüzölçümü : 7.250 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz tarla olup imar durumu yoktur.
Kıymeti : 13.992,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mahrumiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 10:00 -10:05 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu/KIRKLARELİ
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, – Ada No, 1111 Parsel No, Köy Civan Mevkii, Yündolan Köyü Köyü, Bölgede yetişebilen ürünün yetişmesine müsait Taşınmaz kuru özellikte 2. sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Yündolan Köyü Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 1.100 m2 
Arsa Payı : Tam
imar Durumu : Taşınmaz tarla olup imar durumu yoktur.
Kıymeti : 2.123,00 TL
KDV Oranı :  %18
Kaydındaki Şerhler : Mahrumiyeti Yoktur. 
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 10:10 -10:15 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 10:10 -10:15 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu/KIRKLARELİ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel-laliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.                                
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsüen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/911 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalar ilan olunur. 08/08/2014 
*İs bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur
(İKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Ali Türe 
 İcra Müdür Yardımcısı
 39249
SAYI: 423 B.İ.B.        16.08.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here